Sign In

VTT: Korkean teknologian turvallisuustuotteiden kysynnän kasvu yleistä talouskehitystä nopeampaa

13.1.2009

 

Turvallisuustuotteiden ja -palvelujen kysynnän kasvu on nopeampaa kuin yleinen talouskehitys. Potentiaali on korkeamman teknologian tuotteissa, kokonaisjärjestelmissä ja niihin nojaavassa palveluliiketoiminnassa.

Tavanomaisia tapaturmia ja onnettomuuksia ei pidä unohtaa tai vähätellä. Tämän päivän kasvavia turvallisuusuhkia ovat mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, tietoturvallisuus ja tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset, logistiikkaan ja muihin monimutkaisiin järjestelmiin kohdistuvat uhat, suuronnettomuudet ja poikkeukselliset sääilmiöt. Uhat ovat moninaisia, ja niiden seuraukset saattavat levitä hyvin nopeasti laajalle alueelle. Olemme muuttaneet omavaraisesta suojatusta kodista verkottuneeseen, avoimeen, globaaliin maailmaan.

Turvallisuussovellusten kysyntä kasvaa koko ajan. Turvallisuustuotteiden ja -palvelujen globaaleilla markkinoilla liikutaan jo nyt 120–140 miljardissa eurossa. USA:n osuus tästä on 50, Euroopan 40 ja Suomen 1 miljardia euroa. Markkinat myös kasvavat vauhdilla. Länsimaissa vuosittaisen kasvun on arvioitu olevan 7 %, Venäjällä 20–25 % ja Intiassa 30–35 %.

”Turvallisuustutkimuksen yhtenä keskeisenä haasteena on siirtyminen menetysten valvomisesta aktiiviseen, ennalta ehkäisevään suojaamiseen. Hyväksyttävän turvallisuustason saavuttaminen vaatii nyky-yhteiskunnassa uudenlaista lähestymistapaa. Perinteinen turvallisuusjohtaminen, joka perustui vaarojen ja uhkien poistamiseen, ei ole enää mahdollista”, toteaa tutkimusprofessori Veikko Rouhiainen VTT:ltä.

”Myös uusien teknologioiden riskit ja teknologioiden väärinkäyttö tuovat oman haasteensa. Tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa – uutta turvallisuuskulttuuria, turvallisuusjohtamista ja ihminen–teknologia-yhteistyötä.”

Turvallisuusliiketoiminta on usein palveluliiketoimintaa, mm. vartiointipalveluja, kiinteistöhuoltoa ja konsultointia. Myös hoiva- ja turvapalvelut kuuluvat turvallisuusliiketoiminnan piiriin. Perinteisiä turvatuotteita ovat valvonta- ja hälytysjärjestelmät ja henkilökohtaiset suojaimet. Usein parempi turvallisuus antaa myös lisäarvoa tavanomaisille tuotteelle. Esimerkiksi kuljetuksissa turvallisuus on oleellinen osa itse palvelua.

Uudet teknologiat mahdollistavat aivan uudenlaisia turvallisuutta lisääviä tuotteita ja palveluja. Käytössä on jo esimerkiksi autonkuljettajan tukijärjestelmiä, miehittämättömiä rajavalvontajärjestelmiä ja luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmiä. Uudet palvelutuotteet voisivat olla esimerkiksi hoivaperustaisia turvapalveluita, terveyden seurantajärjestelmiä ja liikenteen ohjausjärjestelmiä. Uuden liiketoiminnan käynnistämistä edesauttaa osaamisen verkottaminen ja yritysyhteistyö. Eri hallinnonalojen vielä tiiviimpi yhteistyö mahdollistaisi kehitystyön yhdessä loppuasiakkaan ja käyttäjän kanssa.

VTT on kehittänyt systemaattisia riskianalyysimenetelmiä erilaisten uhkien tunnistamiseen ja niiden merkityksen arviointiin sekä ratkaisuja turvallisuuden varmistamiseen. Kehitettävät ratkaisut soveltavat uusia teknologioita, kuten anturiteknologiat ja anturiverkot, läpivalaisutekniikat, tietojenkäsittely, paikantaminen ja suojaustekniikat.

VTT luo katsauksen yksilön ja yhteiskunnan turvallisuuteen sekä tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin tuoreessa Safety & Security -julkaisussaan, joka löytyy verkosta: http://www.vtt.fi/files/download/scientific_reports/safety_and_security_review2009.pdf

Lisää aiheesta:
Yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus - haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

Uhkatilanteiden hallintajärjestelmä

Ota yhteyttä