Sign In

VTT kumppaneineen kehittää menetelmiä tietomassojen visuaaliseen hahmottamiseen

13.1.2009

 
Tavoitteena tukea kuluttajia ja teollisuutta tiedon tulkinnassa

VTT, Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja Tietotekniikan tutkimuslaitos (Helsinki Institute for Information Technology HIIT) ovat avanneet Suomessa uuden, tietomassojen visualisointiin keskittyvän Visual Analytics -tutkimusalan. Tutkimusorganisaatioiden tavoitteena on kehittää yleiseen käyttöön soveltuvia menetelmiä ja työkaluja, jotka nopeuttavat tietomassojen tulkintaa.

Tietomassojen visuaalisen havainnollistamisen avulla voidaan esimerkiksi helpottaa kuluttajia tuotevertailussa. Teollisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi vikadiagnostiikka ja energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten seuranta.

Tutkimuskumppaneiden tavoitteena on kehittää yleiseen käyttöön soveltuva työkalu, johon voidaan kytkeä joustavasti erilaisia tietovarastoja, päättelymekanismeja ja visualisointeja. Tähän mennessä on hahmoteltu työkalun prototyyppi ja laadittu tiekartat kuluttaja- ja teollisille sovelluksille.

Anturit, yritysten tietojärjestelmät, kauppojen kassajärjestelmät ja internet kartuttavat tietovarastoja. Tiedon hyödyntäminen jää usein kesken tai tekemättä sopivien työkalujen puuttuessa. Visual Analytics on tutkimusalue, jossa kehitetään havainnollisia ja vuorovaikutteisia työkaluja tietomassoihin pohjautuvan päättelyn ja päätöksenteon tueksi. Perusajatuksena on yhdistää ihmisen monipuoliset havainto- ja päättelytaidot tietokoneen laskenta- ja analyysikykyihin. Visual Analytics soveltaa tiedon visualisointitutkimusta, tiedonlouhintaa, tiedonhallintaa, kognitiotiedettä, graafista suunnittelua ja käyttöliittymätutkimusta.

Tietoja voidaan yhdistellä useista monimuotoisista lähteistä ja analysoida tehokkaasti. Visualisointeja voidaan tarpeen mukaan tuottaa esimerkiksi mobiililaitteille, suurkuvanäytöille tai kolmiulotteisiin virtuaaliympäristöihin.

Visual Analytics -sovelluksia voidaan toteuttaa millä tahansa alalla, jossa on tarve tehdä päätelmiä ja päätöksiä tiedon pohjalta teollisuudesta, liike-elämästä, turvallisuudesta, viestinnästä, mediasta ja kuluttajapalveluista. Kuluttajille voidaan tarjota uudentyyppisiä sosiaalisen median palveluja, työkaluja tuotevertailuun tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Esimerkkejä teollisuuden käyttökohteista ovat anturidatan analysointi, vikadiagnostiikka, energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten seuranta.

Visual Analytics -tutkimus on lähtenyt alun perin liikkeelle Yhdysvaltojen turvallisuustarpeista. Tutkimus on aktiivista Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa, ja Euroopassa tutkimusyhteisö on parhaillaan muotoutumassa. Alan ensimmäinen tieteellinen konferenssi pidettiin vuonna 2006.

VTT:n osuus projektista oli työkalukehitys ja tiekarttojen laadinta.

Visual Analytics –projektin raportti