Sign In

VTT:läisten artikkeli valittiin Software & Systems Modeling -lehden parhaaksi artikkeliksi 8 vuoden ajanjaksolta

8.10.2015

Tutkija Anne Immosen ja tutkimusprofessori Eila Ovaskan ohjelmistoarkkitehtuuria käsittelevä tieteellinen artikkeli ”Survey of reliability and availability prediction methods from the viewpoint of software architecture” valittiin Software & Systems Modeling -lehden parhaaksi artikkeliksi kahdeksan vuoden ajanjaksolta (20072014). Saavutus on merkittävä, sillä valinta tehtiin n. 400 artikkelin joukosta. Palkitsemisen perusteena oli artikkeliin tehtyjen viittausten lukumäärä. Artikkelia on referoitu lukuisissa tieteellisissä julkaisuissa. Artikkeli julkaistiin Software & Systems Modeling -lehdessä vuonna 2008.

Artikkeli esittää vertailun olemassa olevista luotettavuuden ja saatavuuden analysointimenetelmistä ja -tekniikoista, jotka ovat sovellettavissa arkkitehtuuritasolla. Vertailua varten kehitetty arviointikehikko määrittää analysointimenetelmien vaadittavat ominaisuudet. Kehikko on hyödyllinen työkalu sopivan analysointimenetelmän valintaan, minkä lisäksi se on laajennettava ja sen voi mukauttaa myös tulevaisuuden suuntauksiin.

”Ohjelmistojen luotettavuuden tutkiminen ei suinkaan ollut hype-aihe tutkimusta tehdessämme. Päinvastoin. Kansainväliset tutkimuskumppanimme ihmettelivät tutkimusaiheen valintaa. Meillä oli kuitenkin visiomme: luotettavuudesta tulee erittäin tärkeä laatukriteeri, jos ei tärkein, ohjelmistopalvelujen yleistyttyä ja yritysten siirtyessä komponenttipohjaisista arkkitehtuureista palveluarkkitehtuureihin. Ja sanoisin, että osuimme oikeaan. Siitä syystä julkaisu on herättänyt tutkijapiireissä kiinnostusta ympäri maailmaa”, Eila Ovaska kertoo.

Kirjoittajat ovat tutkineet luotettavuutta ja saatavuutta edelleen useissa eri konteksteissa: mm. tuoteperheiden, tietämyspohjaisen mallinnuksen sekä palvelukomponenttien dynaamisen sidonnan yhteydessä. Tällä hetkellä luotettavuus on osana myös digitaalisten palveluekosysteemien tutkimusta.

Software & Systems Modeling -lehden päätoimittajat jakoivat SoSyM most influential regular paper award of the last 8 years -palkinnon Models 2015 -konferenssissa Ottawassa, Kanadassa 2. lokakuuta.

Artikkelin laajennettu tiivistelmä (extended abstract) on esillä Software & Systems Modeling -lehden sivulla  Awards-osiossa: http://www.sosym.org/awards/.