Sign In

VTT: Liikennepoliittiset uudistukset vaativat kehittynyttä teknologiaa

5.9.2013

 

Kasvavat liikennemäärät, hupenevat öljyvarat ja kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet asettavat isoja haasteita liikennesektorille. Sujuvan ja ekologisesti kestävän liikenteen kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä liikennejärjestelmän muutoksen suuntaamisesta. Liikennepoliittiset uudistukset, kuten Jorma Ollilan työryhmän esitys tienkäyttömaksuista, vaativat toteutuakseen kehittynyttä teknologiaa.

VTT kehittää älykästä ja vähähiilistä liikennettä monialaisesti yhdessä liikennesektorin eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Uusia avauksia on tehty muun muassa uusien älykkäiden liikennepalveluiden, biopolttoaineiden ja sähköajoneuvojen parissa.

VTT käynnisti vuoden alussa poikkitieteellisen TransSmart-kärkiohjelman, jonka tavoitteena on saattaa liikennejärjestelmä kestävän kehityksen tielle ja samalla luoda uutta liiketoimintaa yrityksille. 

”Liikennesektori on todellisten muutosten edessä, mikä luo kysyntää alan huipputeknologialle. Teknologian pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen on edellytyksenä monien liikennepoliittisten uudistusten, kuten Ollilan työryhmän esittämien tienkäyttömaksujen läpiviemiselle. Vähähiilinen ja älykäs liikenne avaa myös suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa VTT voi toimia monialaisena katalyyttinä. Yhdessä suomalaisten yritysten kanssa olemme jo tehneet merkittäviä pilottiavauksia muun muassa biopolttoaineiden, älyliikenteen ja sähköajoneuvojen parissa”, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori. 

Biopolttoaineita kustannustehokkaasti

Edistykselliset, kestävän kehityksen mukaiset biopolttoaineet ovat Suomelle merkittävä mahdollisuus. VTT:n tutkimuksen mukaan liikennekäyttöön soveltuvia biopolttonesteitä on mahdollista tuottaa erittäin kustannustehokkaasti – jopa alle euron litrahintaan – muun muassa metsätähteistä. EU:n tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä 10 % liikenteessä käytettävästä energiasta on tuotettu uusiutuvista energialähteistä ja Suomen osalta tavoite on 20 % biopolttoaineita vuodelle 2020.

VTT on koordinoinut hanketta, jolla kannustetaan yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja. Osana hanketta UPM, VV Auto Group ja VTT aloittivat kotimaisen uusiutuvan dieselin ensimmäiset koeajot liikenteessä viime toukokuussa.

Etanolipohjaiset polttonesteet ovat tehokas tapa pienentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. St1:n ja VTT:n yhteistyö kylmässä toimivan RE85 korkeaseosetanolin kehittämiseksi mahdollisti tämän polttoaineen markkinoille tuomisen maanlaajuisesti. Nyt toiminnan painopiste siirtyy etanolin käyttöön raskaassa kalustossa, ja dieseletanolissa tarvittavan lisäaineistuksen kehitystyöhön.

Myös vetyyn kohdistuu maailmalla suuria odotuksia liikenteen polttoaineena. Liikennesovellukset ovat jo kaupallistumisen kynnyksellä. VTT julkaisi viime keväänä vetytiekartan, jossa arvioidaan, mitä vientimahdollisuuksia kansainvälinen kehitys voi avata kotimaisille yrityksille.

Potkua kotimaiselle sähköajoneuvoteollisuudelle

Sähköautojen kehittämisessä ollaan maailmalla jo pitkällä. VTT kohdistaa tällä alalla kehitystyönsä Suomelle sopivimpaan tehtäväkenttään eli raskaiden sähköautojen ja työkoneiden kehittämiseen. VTT:n koordinoiman ECV-projektin (Electric Commercial Vehicles) tavoitteena on auttaa kotimaista sähköajoneuvoteollisuutta suunnittelemaan kansainvälisille markkinoille kilpailukykyisiä komponentteja, akkuja tai osajärjestelmiä. Projektissa on rakennettu muun muassa testisähköbussi yhteistyössä tutkijoiden ja sähköajoneuvomarkkinoista kiinnostuneiden toimijoiden kesken.

Älykkäästi, turvallisesti ja sujuvasti

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Autoihin kytkettävät älykkäät sovellukset tukevat kuljettajien toimintoja ja auttavat selviytymään vaaratilanteista. Älykkyys tulee siten keskeiseksi osaksi kehittämistä myös autoteollisuudessa.

Nykyteknologialla liikkumista voidaan kehittää entistä tasapuolisemmin ja kestävämmin. Liikennepolitiikan painopiste on siirtynyt liikenneverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta niiden operointiin. Tavoitteena on saada koko liikennejärjestelmä toimimaan saumattomasti yhteen matka- ja kuljetusketjuissa sekä tehostaa merkittävästi terminaalien ja matkakeskusten toimintoja.  Logistiikassa älykkyys mahdollistaa kehittyneen toimitusketjun hallinnan, mikä vähentää yritysten kustannuksia ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Älyliikenteen palveluista on kasvamassa merkittävää globaalia liiketoimintaa. VTT on aktiivisesti kehittämässä ja testaamassa älyliikenteen sovelluksia, palveluita ja liiketoimintaa yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Ota yhteyttä