Sign In

VTT:llä vahva tulosvuosi: Tilauskanta ennätystasolla ja taloudellinen tulos selvästi positiivinen

13.1.2009

 

VTT:n alustavien, vielä tilintarkastamattomien tietojen mukaan viime vuoden tulos jää reilusti positiiviseksi. Tulos tulee ylittämään budjetoidun 3,1 M€:n tavoitteen kahdella miljoonalla eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna VTT:n koko vuoden liikevaihto kasvoi n. 5 prosenttia. Loppuvuodesta VTT:n tilauskanta vahvistui selvästi ja voitettuja myyntihankkeita kirjattiin tilauskantaan n. 10 M€:n arvosta. VTT:n tilauskanta kasvoi vuoden lopussa kaikkien aikojen ennätystasolle.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuoren mukaan positiivinen tuloskehitys on osoitus siitä, että VTT:n nykyinen kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävä organisaatiomalli toimii. VTT on mukauttanut tutkimusrakenteitaan nykyiselle, osaamisen yhdistämiseen perustuvalle ja uusia innovaatioita ruokkivalle pohjalle. Uuteen toimintamalliin siirtyminen on vaatinut viimeisen parin vuoden aikana paljon sekä henkilöstöltä että koko VTT:n organisaatiolta. Pääjohtaja Leppävuori korostaa, että kiitos onnistuneesta muutoksesta ja viime vuoden tuloksesta kuuluu motivoituneelle ja osaavalle henkilöstölle. Muutos on parin vaikean vuoden jälkeen saatu vietyä loppuun, ja uusi toimintamalli alkaa nyt tuottaa tulosta. Uudesta teknologiasta ja VTT:n tuottamasta kilpailukyvystä hyötyvät sekä asiakkaamme että koko elinkeinoelämä.

Liikevaihto ja tulos

  • Koko vuoden liikevaihto kasvoi ollen n. 245 M€. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5 %.

  • Koko vuoden tulos on n. 5 M€ positiivinen.

  • Tulos ylitti budjetoidun 3,1 M€:n tulostavoitteen n. 2 M€:lla. Koko vuoden vielä vahvistamaton tulos on n. 7 M€ edellisvuotta parempi.

  • Vuoden lopulla VTT:n tilauskanta nousi kaikkien aikojen ennätystasolle eli 172 M€:oon.

Vuoden 2009 näkymät

Maailmantalouden turbulenssista huolimatta VTT:n vahva tilauskanta ja vankka osaaminen luovat hyvät mahdollisuudet katsoa luottavasti myös kuluvaan vuoteen. Pääjohtaja Leppävuoren mukaan tämä vaatii korkeasti koulutetulta ja sitoutuneelta henkilöstöltä edelleen hyvää yhteistyötä asiakkaiden ja muiden kotimaisten ja kansainvälisten T&K-yhteistyökumppanien kanssa. VTT pitää tärkeänä, että erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yritykset panostavat määrätietoisesti tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen.

Ota yhteyttä