Sign In

VTT:lle merkittävä lääkekehitysprojekti Bayer Schering Pharmalta

13.1.2009

 
Syöpälääkkeiden vaikutukset selville kolmiulotteisella solujen kasvatusmenetelmällä

VTT ja saksalainen Bayer Schering Pharma AG ovat allekirjoittaneet kaksivuotisen tutkimusyhteistyösopimuksen, joka koskee yrityksen uusien syöpälääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä. Tutkimustyössä hyödynnetään VTT:n kehittämiä ainutlaatuisia geenien ja syöpäsolujen tutkimusmenetelmiä ja se toteutetaan VTT:n Lääkekehityksen biotekniikka -osaamiskeskuksessa Turussa.

Tutkimuksessa hyödynnetään VTT:n kehittämää syöpäsolujen kolmiulotteista kasvatusmenetelmää, joka mahdollistaa solujen tutkimisen ihmisen kudosta muistuttavassa kasvuympäristössä. Mallissa solujen keskinäiset vuorovaikutukset ja yhdessä muodostamat rakenteet jäljittelevät paremmin ihmisruumiin omia solukkoja verrattuna perinteiseen kaksiulotteiseen tutkimusmenetelmään. Mallin avulla saadaan poikkeuksellisen arvokasta tietoa syöpäsolujen leviämiskyvystä ja aggressiivisuudesta sekä kehitteillä olevien uusien syöpälääkkeiden syöpäsolujen kasvua hillitsevistä vaikutuksista.

Tutkimussopimus on jatkoa viime vuonna päättyneelle ensimmäiselle suurelle yhteistyöprojektille ja se on osoitus VTT:n Turun yksikön saavuttamasta arvostuksesta lääketeollisuuden parissa.

”Panostamalla huippututkimukseen ja –teknologiaan olemme kehittyneet oman alamme erityisosaajiksi. Suorittamamme tutkimustyö antaa suuren hyödyn asiakkaillemme, mikä näkyy uusina merkittävinä toimeksiantoina”, sanoo projektin koordinaattori ja VTT:n tiimipäällikkö, erikoistutkija Marko Kallio. Projektin avulla VTT vie biotekniikan osaamistaan entistä voimakkaammin kansainvälisen lääketeollisuuden suuntaan. Sopimus tukee VTT:n strategisia tavoitteita kehittää ja markkinoida ydinosaamisalueitaan maailmanlaajuisesti.

VTT:n Lääkekehityksen biotekniikka -osaamiskeskus kehittää ja soveltaa uusia tutkimus-menetelmiä lääkekehityksen ja diagnostiikan tarpeisiin. Keskuksen tavoitteena on tunnistaa syövän syntymekanismeihin ja leviämiseen liittyviä geenejä sekä lääkemolekyylejä, jotka estävät esimerkiksi eturauhas- ja rintasyövän kasvua ja leviämistä. Osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu lisäksi vasta-aineiden muokkausmenetelmien ja kasvibioteknologian sovellusten kehittäminen ja hyödyntäminen lääke- ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Osaamiskeskuksessa työskentelee noin 100 henkilöä erilaisissa kaupallisissa tutkimus-, teknologia- ja lääkekehitys-projekteissa sekä esimerkiksi Euroopan Unionin ja Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimusprojekteissa. Osaamiskeskus koordinoi Suomen Akatemian Genomitiedon hyödyntäminen -huippuyksikköä.

KUVA: Kolmiulotteisesti viljeltyjen syöpäsolujen muodostamia rakenteita. (Kuva: tutkija Ville Härmä, VTT)