Sign In

VTT:lle uudet uusiutuvan energian tutkimustilat Espoon Kivenlahteen

12.6.2013

 

VTT uudistaa uusiutuvaan energiaan, biopolttoaineiden tuotantoon ja tulevaisuuden voimalaitosratkaisuihin liittyvää tutkimusympäristöään rakentamalla tutkimustilat Espoon Kivenlahteen. Uudet laitteistot ja tilat tehostavat ja nopeuttavat tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten kaupallistamista yhdessä alan teollisuuden kanssa. Tavoitteena on luoda uusia kustannustehokkaita ratkaisuja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi ja maamme energiateknologiaviennin lisäämiseksi.

Muutostyöt Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta vuokrattavissa tiloissa käynnistyvät alkusyksystä, ja uusi tutkimusympäristö otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2013 lopusta alkaen.

Uuteen tutkimusympäristöön rakennetaan muun muassa biomassan kaasutuslaitteistot synteesikaasun ja liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon, biopolttoöljyjen ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuslaitteistot sekä moottorivoimalaitos, jolla voidaan kehittää uusia monipolttoaineratkaisuja ja pakokaasujen puhdistusmenetelmiä. VTT:n suunnitelmissa on täydentää tutkimusympäristöä myöhemmin siirtämällä sinne mm. sähköajoneuvojen ja aurinkoenergian koelaitteita.

VTT:llä on uusiutuvan energian kehittämiseen liittyvää koetoimintaa laboratoriomittakaavasta pilot-kokoluokkaan asti sekä omissa toimitiloissaan Espoossa Otaniemessä, Jyväskylässä, Rajamäellä ja Oulussa että asiakkaidensa tiloissa eri paikkakunnilla. Uusi tutkimusympäristö sijaitsee Ruukinmestarintie 2:ssa Espoon Kivenlahdessa. Kehitystyö palvelee sekä kotimaista että eurooppalaista tutkimusyhteistyötä. VTT:llä alalla työskentelee noin 200 henkilöä.

VTT:lle on myönnetty valtion talousarviossa lisämäärärahaa uusiutuvan energian tutkimusympäristön investointeja varten. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on varmistaa, että Suomen velvoitteet uusiutuvan energian tavoitteiden lisäämiseksi 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta saavutetaan vuoteen 2020 mennessä sekä valmistaa tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteena on myös lisätä merkittävästi maamme energiateknologiavientiä.