Sign In

VTT:ltä eväitä metalliteollisuuden menestymiseksi: Juustohöyläämisestä yhteiskehittämiseen

28.10.2014

 

VTT on vetänyt suomalaisen metalliteollisuuden menestysmalleille suuntaviivat. Niissä korostuvat teollisuuden kilpailukyvyn ja menestymisen edellytykset: yksittäisen yrityksen toiminnan sekä yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Toimitusketjun yritysten välisissä rajapinnoissa tapahtuu paljon tuhlausta, mikä olisi vältettävissä paremmalla yhdessä kehittämisellä.

Hyvin usein yritysten kipukohdat liittyvät hankintatoimintaan. Sen käytännöt eivät tue riittävästi yhteiskehittämistä ja kokonaisoptimointia: ostohintaa korostetaan liikaa, kokonaiskustannusten laskeminen ja huomiointi ovat puutteellisia.

Tuotteiden valmistettavuus ja sen kehittäminen ovat myös heikkoa. Syinä ovat tuotesuunnittelun ja valmistuksen eriytyminen sekä päähankkijan ja alihankkijan puutteellinen tuotekehitysyhteistyö. Hankinnan toimintatavat sekä tuotesuunnittelun ja valmistuksen eriytyminen johtavat tuotteiden valmistettavuuden laiminlyöntiin. Yhteistyössä valmistettavuutta kehittämällä voidaan kuitenkin saavuttaa useiden kymmenien prosenttien säästöjä valmistuskustannuksissa. Tärkeää on kaikkien kannattavuudesta huolehtiminen, yhdessä tehty kehittämistyö ja saavutettujen hyötyjen jakaminen. 

Toimintatapojen kehittymättömyyden vuoksi eri toimijoiden väliset intressiristiriidat voivat halvaannuttaa kehitystyön. Liiallinen kilpailuttamisen korostaminen ja toimittajien vaihtuminen ovat johtaneet siihen, ettei toimittajien koko potentiaalia ja osaamista hyödynnetä täysipainoisesti. Monessa tilanteessa eri toimijoiden välinen luottamuksen puute haittaa mielekästä ja pitkäjänteistä toimintaa ja kehittämistyö lamaantuu.

Teollisuuden kilpailukyky ja menestyminen on Suomelle ensiarvoisen tärkeää. Yksittäisten toimintojen ja toimijoiden suorituskyvyn kehittämisen lisäksi toimintamalleja pitäisi edistää kokonaisuuden kannalta. Kilpailukyvyn vaatimukset eivät anna mahdollisuuksia hukata osaamisia eivätkä resursseja millään osa-alueella.

Tilanteen korjaamisen tueksi hankkeessa on kehitetty teesejä, joilla voidaan peilata toimintaa. Vaikka väittämissä olevia asioita on aiemminkin nostettu esiin, niihin liittyvät kehitystarpeet ovat edelleen ajankohtaisia.

Tämän vuoden lopussa päättyvän Verkostotuotannon rakennemuutos (VERA) -projektin rahoittajina ovat Tekes ja VTT.