Sign In

VTT:ltä nopea kuvien analysointimenetelmä Alzheimerin taudin toteamiseksi

16.2.2010

VTT on kehittänyt automaattisen menetelmän, joka mahdollistaa magneettikuvien analysoinnin muutamissa minuuteissa Alzheimerin taudin toteamiseksi. Analysoinnin tarkkuuden on osoitettu olevan verrattavissa asiantuntijoiden käsin tekemiin mittauksiin, joita pidetään toistaiseksi luotettavimpana menetelmänä. Kehitetyn menetelmän nopeus ja tarkkuus mahdollistavat menetelmän käyttämisen Alzheimerin taudin varhaisessa diagnostiikassa.

Alzheimerin taudin toteaminen edellyttää, että potilaalla on muistioireiden lisäksi jokin toinenkin tautiin viittaava oire tai merkki. Tällainen voi olla esimerkiksi aivojen magneettikuvissa näkyvä aivojen surkastuminen eli atrofia. Hippokampus eli aivojen sivukammion alasarveen työntyvä kaareva kohouma on ensimmäisiä alueita, joissa atrofia on havaittavissa. VTT:n kehittämällä uudella menetelmällä voidaan laskea aivojen hippokampuksen tilavuus automaattisesti ja tarkasti.

Nykyisin magneettikuvien hyödyntäminen Alzheimerin taudin määrittelyssä perustuu pitkälti kuvien silmämääräiseen arviointiin. Tarve kuvista tehtäviin objektiivisiin mittauksiin on suuri, koska lääkärin visuaalisesti tekemä eri rakenteiden arviointi kuvista on erittäin vaikeaa ja tulosten toistettavuus ei ole aina kovin hyvä. Automaattisia menetelmiä esimerkiksi hippokampuksen tilavuuden laskemiseen on kehitetty, mutta niitä ei juurikaan käytetä arkipäivän hoitotyössä johtuen puutteista niiden tarkkuudessa ja nopeudessa.

VTT:n menetelmällä magneettikuvien arviointi kestää 3 minuuttia. Nopeimmilla nykyisin käytössä olevilla magneettikuvien automaattisilla menetelmillä arviointi kestää 15 – 20 minuuttia, mutta usein jopa useita tunteja.

Uusi menetelmä on osa kehitteillä olevaa Alzheimerin taudin määrittämisen avuksi suunniteltua järjestelmää, jota kehitetään EU:n PredictAD-tutkimushankkeessa. Järjestelmä valmistuu vuoden 2011 aikana. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka ovat riittävän tarkkoja, toimintavarmoja ja nopeita hoitotyöhön ja jotka eivät vaadi kalliita laitehankintoja.

Menetelmän kehitystyössä ovat olleet VTT:n lisäksi GE Healthcare (Uppsala), Imperial College London, Itä-Suomen yliopisto (Kuopio) ja Rigshospitalet (Kööpenhamina). Menetelmä on tällä hetkellä testausvaiheessa sen toimintavarmuuden takaamiseksi.

Tulokset uuden menetelmän toimivuudesta on julkaistu arvostetussa tieteellisessä Neuroimage-lehdessä: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.026

Suomessa noin 120 000 henkilöä kärsii etenevän muistisairauden oireista. Ennusteiden mukaan muistipotilaiden määrä tulee lisääntymään väestön ikääntymisen myötä ainakin vuoteen 2030 saakka.

Kuvamateriaali:
- magneettikuvat hippokampuksesta
- magneettikuvat aivoista

 

Ota yhteyttä