Sign In

VTT:ltä signaalinsuunnittelumenetelmiä luotettavaan 5G-tiedonsiirtoon

21.6.2017

Tulevaisuuden langattomat 5G-järjestelmät mahdollistavat entistä luotettavammat tietoliikenneyhteydet, kun tiedonsiirtonopeudet vaihtelevat hitaamman tiedonsiirron sensoridatasta nopeaa ja lyhytviiveistä tiedonsiirtoa tarvitsevaan, reaaliaikaiseen korkealaatuiseen kuvaan.

VTT on kehittänyt signaalinsuunnittelumenetelmiä 5G-järjestelmien energiatehokkuuden kannalta ja todennut, että vaihemodulaation avulla saavutettavaa vakioverhokäyräistä OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) -aaltomuotoa käyttämällä voidaan saavuttaa 2.5-6.0 dB etu perinteiseen OFDM-järjestelmään nähden, kun tehovahvistimen hyötysuhde otetaan vertailussa huomioon. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi kriisitilanteissa, joissa päätelaitteen akun kesto on tärkeää. Pitkän kantaman meri- ja satelliittitietoliikenne arktisella alueella on toinen merkittävä sovelluskohde. Ehdotettu aaltomuoto tuo myös kustannussäästöjä, koska se mahdollistaa yksinkertaisen analogiatoteutuksen.

Samoin kehitettiin menetelmiä kompensoimaan signaalin vääristymiä, jotka aiheutuvat elektronisten komponenttien lämpenemisestä tai vanhenemisesta. Tekniikoita voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kehitettäessä nopeampia, OFDM-tekniikkaan pohjautuvia kupari- ja kuituyhteyksiä kotitalouksiin.