Sign In

VTT:ltä teollisen internetin ratkaisu painetun elektroniikan tehtaaseen ensimmäisenä maailmassa

18.5.2016

Uudet tuotteet ja palvelut yhä nopeammin markkinoille

 

VTT:n painetun elektroniikan pilottitehdas on siirtynyt uuteen aikakauteen, kun sitä valvomaan on asennettu ensimmäisenä maailmassa teollista internetiä hyödyntävä ratkaisu. Tuotantokoneella voi nyt myös seurata herkkään rullalta-rullalle -tuotantoon vaikuttavia ympäristöolosuhteita ja tehdä lämpötila-, kosteus- ja painemittauksia. Mittaustiedot kerätään langattomasti pilvipalveluun, jossa niitä voidaan analysoida ja havainnollistaa käyttäjien mobiililaitteissa. Näin uudet tuotteet ja palvelut saadaan yhä nopeammin ja riskittömämmin markkinoille.

Oulussa sijaitseva pilottitehdas soveltuu mm. terveydenhuolto- ja hyvinvointialan diagnostiikan, puettavan elektroniikan, älyvalaisun sekä teollisuuden ja rakennusten teollisen internet (IoT) -teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen.

"Pilottitehdas ja yllättävän moni muukaan elektroniikan tuotantolinja eivät ole hyödyntäneet IoT-huipputeknologiaa aiemmin. Halusimme muuttaa tämän kehittämällä elektroniikan tuotantolinjalle helposti jälkiasennettavan anturointi- ja visualisointijärjestelmän, joka mahdollistaa dataan liittyvät lisäarvopalvelut ulos avattujen rajapintojen kautta", kertoo johtava tutkija Marko Jurvansuu VTT:ltä.

Pilottitehdas tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen tutkimusympäristön, jossa uusia anturointi- ja IoT-ratkaisuja voidaan räätälöidä ja testata "todellisessa" tuotantoympäristössä. Näin yritysten kynnys aloittaa käytännön toteutus omassa ympäristössään alenee ja tuotteiden käyttöönotto nopeutuu.

"Teollisen internetin ratkaisun ansiosta saadaan jatkuvaa reaaliaikaista tietoa valmistusprosessin, laitteen, tuotantolinjan ja koneen toiminnasta ja kunnosta. Poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti ja näin parantaa prosessin laatua sekä pienentää riskejä vaikkapa ennakoimalla ja ajoittamalla laitehuoltoja entistä järkevämmin", toteaa tiiminvetäjä Kari Rönkä.

Ratkaisu mahdollistaa myös isot toimintatavan muutokset, sillä esimerkiksi painokoneen kunnon seuranta ja ennakoiva huolto voidaan myös osin ulkoistaa mittausdatan avulla.

Ensimmäinen VTT:n ratkaisua hyödyntävä yritys on Offcode, jonka ADN IoT-alusta on integroitu mukaan. Järjestelmä yhdistää kerätyn sensoridatan, jolloin kukin osapuoli voi poimia siitä itseään kiinnostavan osan.

"Teollisen internetin malli on se, jossa teolliset yritykset jatkossa toimivat. Liiketoiminta on muuttumassa suuntaan, jossa palveluista ja datasta saadaan suurempi lisäarvo kuin varsinaisista fyysisistä tuotteista. Järjestelmä avaa ovia tähän maailmaan", Jurvansuu sanoo.

Jatkossa painokoneesta tuleva data avataan pilvipalvelun kautta yrityksille, jotka tarjoavat datan käsittelyyn liittyviä palveluitaan. Kun painotarkkuus on kymmenien mikrometrien luokkaa, niin pienetkin asiat vaikuttavat lopputulokseen.

Pilottitehtaaseen kehitetty järjestelmä on jo itsessään monistettava prototyyppituote painetun elektroniikan tuotantolinjoille kautta maailman.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt pitkäjänteisesti painetun elektroniikan tuotantoa yli 15 vuoden ajan.  VTT myy maailmanlaajuisesti yrityksille palveluja painetun elektroniikan tuotteiden ja niiden tuotannon kehittämiseen. 

Pilottitehtaasta ja teollisesta internetistä kiinnostuneet ovat tervetulleita Prinse-seminaariin, jossa pääsee myös tutustumaan tehtaaseen.

Lisää seminaarista:http://www.vttresearch.com/media/events/prinse16-printed-intelligence-industry-seminar


 

Korkearesoluutiokuvat klikkaamalla valittua kuvaa