Sign In

VTT:ltä uudet menetelmät paloturvallisten laivojen suunnitteluun

13.1.2009

 
Simuloinnin avulla ennakoidaan ihmisten liikkuminen tulipalon edetessä

VTT on tutkinut laivojen selviytymiskykyä tulipalossa ja kehittänyt laivojen paloturvallisuutta edistäviä simuloinityökaluja suunnittelijoiden käyttöön. VTT:n SURSHIP-FIRE-projektissa kehittämien menetelmien avulla simuloidaan samanaikaisesti tulipalon kehittymistä ja ihmisten liikkumista savussa ja kuumuudessa. Tutkimus kohdistui laivojen selviytymiskykyyn tulipalossa vaikuttaviin tekijöihin: laivan materiaaleihin ja rakenteisiin, paloriskianalyysiin ja henkilöturvallisuuteen. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää laivanrakentamisen lisäksi säädösten kehittämisessä ja meriturvallisuuden parantamisessa.

Perinteisesti laivojen paloturvallisuusvaatimukset ovat perustuneet materiaalien ja rakenteiden palotesteihin ja lukuarvoina ilmaistaviin vaatimuksiin. Vuodesta 2001 alkaen laivojen paloturvallisuussunnittelussa on ollut mahdollista käyttää ns. vaihtoehtoista suunnittelua, jossa riittävä turvallisuustaso osoitetaan paloturvallisuus- ja paloriskianalyysin ja yksityiskohtaisen dokumentoinnin keinoin.

VTT on tutkinut laivojen selviytymiskykyä tulipalossa kansainväliseen meriturvallisuuden tutkimusohjelmaan kuuluvassa SURSHIP-FIRE-projektissa vuosina 2007 – 2009. Projektissa kehitettiin paloturvallisuuden analyysimenetelmiä laivoille uusinta tietoa ja laskentatekniikkaa soveltaen.

Projektissa kerättiin tietoa laivoissa käytettävien materiaalien ja tuotteiden paloturvallisuuteen liittyvistä ominaisuuksista (esimerkiksi lämmön- ja savuntuotto). Tiedot on koottu SP Fire Database –palotietokantaan (http://www.sp.se/fire/fdb), josta ne ovat palonsimulointeja ja tuotekehitystä tekevien suunnittelijoiden saatavilla.

Yksi työn painopisteistä oli palon kehittymisen ja ihmisten käyttäytymisen samanaikainen simulointi laivassa. Tuloksena syntyi laivoille soveltuva uuden sukupolven poistumislaskentamenetelmä. Sen avulla voidaan arvioida ihmisvirtojen liikkeitä laivoille tyypillisissä olosuhteissa, esimerkiksi monikerroksisissa portaikoissa. Palon ja poistumisen samanaikaisessa simuloinnissa huomioidaan, miten kuumuus ja savu vaikuttavat ihmisten liikkumiseen. Menetelmä täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n vaatimukset simulointimenetelmälle.

Projektin tulokset mahdollistavat laivanrakentamisessa uusien paloturvallisuuskonseptien yleistymisen suunnittelussa sekä simuloinnin ja riskianalyysin laajamittaisen käytön säädösten kehittämisessä. Alan kilpailukykyä on mahdollista kehittää soveltamalla uusinta tietoa ja teknologiaa. Projektissa luodut analyysimenetelmät ovat sovellettavissa moniin erilaisiin kohteisiin ja tilanteisiin laivoilla.

SURSHIP-FIRE-projektin rahoittivat Tekes, Merenkulkulaitos, Varustamoliikelaitos Finstaship, Adiabatix Oy, Antti-Teollisuus Oy, Fintex-Tetrakem Oy, Kiilto Oy, Rakennuspolyuretaaniteollisuus, Renotech Oy, STX Finland Cabins Oy, Surma Oy ja VTT. Projektin tutkimustyöstä vastasi VTT.

SURSHIP-FIRE –projektin loppuraportti: Survivability for ships in case of fire:
/Documents/2009_T2497.pdf