Sign In

VTT:ltä uusi alustaratkaisu käyttäjätietoisille multimedia- ja viihdepalveluille

3.4.2013

 

VTT on kehittänyt uuden, pilvilaskentaan pohjautuvan ohjelmisto- ja palvelualustan käyttäjätietoisille multimedia- ja viihdepalveluille. Palvelujen taustalla käytettävän yhteisen, käyttötietoa reaaliajassa keräävän ja analysoivan alustan ansiosta voidaan huomioida kuluttajan kiinnostuksen kohteet, vaikkapa hänen hankkimansa e-kirjat tai nettipelit ja niiden aihepiirit, sekä suositella tämän perusteella kuluttajalle uusia sisältöjä.

Uusi alustaratkaisu sisältää automatisoidun palvelujen ja sisältöjen käytön monitoroinnin, käyttäjien profiloinnin sekä käyttäjäkohtaiset sisältösuositukset eri suosittelualgoritmeja hyödyntämällä. Pilvilaskentaa hyödynnetään mm. käyttötapahtumatietojen automatisoidussa tallentamisessa ja analysoinnissa johtuen suuresta tietomäärästä sekä laskentakapasiteetin tarpeesta. Kun yhteistä ohjelmisto- ja palvelualustaa käytetään usean palvelun taustalla, käyttäjätietoisuutta voidaan hyödyntää laajemmin myös eri palvelujen – esimerkiksi nettipelipalvelujen ja IPTV-tilausvideopalvelujen – välillä. Alustaratkaisua voidaan soveltaa myös käyttäjäkohtaiseen mainontaan.

VTT kehitti digitaalisten palvelujen käyttäjätietoisuutta tukevan alustaratkaisun kansainvälisessä ITEA2-ACDC -hankkeessa. Hanke keskittyi nopeasti yleistyvän pilvilaskennan soveltamiseen digitaalisten sisältöjen käsittelyssä sekä käyttäjätietoisten multimedia- ja viihdepalvelujen toteutuksessa.

Jopa 400 käyttäjäkohtaista sisältösuositusta sekunnissa

Alustaratkaisu integroitiin koejärjestelmään, jossa testattiin automatisoidun käyttäjäprofiloinnin sekä useiden sisällön suosittelualgoritmien soveltuvuutta suuren käyttäjämäärän digitaalisessa palvelussa. Koejärjestelmää testattiin Pelikone.fi-palveluun integroituna kesällä 2012 noin puolen vuoden ajan. Testijakson aikana VTT:n järjestelmä tallensi enimmillään 400 käyttötapahtumaa sekunnissa, sisälsi 320 000 jatkuvasti päivittyvää käyttäjäprofiilia ja toimitti noin 400 käyttäjäkohtaista sisältösuositusta sekunnissa pelikone.fi-palvelun käyttäjille. Suosituksissa käytetyt profiilit tallennettiin erillisesti nimettöminä, eikä niitä yhdistetty palvelun käyttäjien henkilötietoihin tai nimimerkkeihin.

VTT osallistui myös media-alan yritysten välisten pilvipalvelujen tutkimuksen yhteydessä toiseen koejärjestelmään, jossa VTT:n Suomessa hallinnoiman avoimen palvelualustan avulla integroitiin Euroopan laajuinen hajautettu pilvipalvelujärjestelmän demo. Siinä Luxembourgissa toimiva televisiotuotantoyhtiö hyödynsi Ranskassa ja Turkissa hallinnoitavia SaaS-pilvipalveluja videosisältöjen käsittelyssä osana televisiolähetysten koostamisen työprosessia. Koejärjestelmä osoitti, että Internetin välityksellä tarjotuilla SaaS-pilvipalvelujärjestelmillä media-alan yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää useita SaaS-pilvipalveluja omissa liiketoiminnan kannalta oleellisissa työprosesseissaan investoimatta itse tukipalvelujen vaatimaan ICT-infrastruktuuriin.

ACDC-hankkeen koejärjestelmissä hyödynnettiin laajasti VTT:n aiemmassa tutkimusprojektissa kehittämää avointa CAM4Home Open Platform -palvelualustaa yritysten välisten pilvipalvelujärjestelmien integroinnissa sekä sisältöjen ja käyttäjän metadatan hallinnassa. VTT jatkaa digitaalisiin sisältöpalveluihin liittyvien pilvipalvelujärjestelmien tutkimusta myös käynnissä olevassa ITEA2-ICARE -yhteistutkimushankkeessa. 

Lisätietoja:

ITEA2 (Information Technology for European Advancement) – ACDC (Adaptive Content Delivery Cluster) -hanke: http://acdc-itea.org/

CAM4Home Open Platform: http://openplatform.cam4home.fi

IPTV (Internet Protocol Television) on järjestelmä, jossa reaaliaikaista televisiokuvaa kuljetetaan digitaalisesti IP-protokollan avulla. Se voi välittää myös mm. elokuvia ja viivästettyjä tallenteita.

SaaS-pilvipalveluilla viitataan Internetin välityksellä tarjottaviin ja käytettäviin ohjelmistojärjestelmän toiminnallisuuksiin (esim. käyttäjäkohtaiset sisältösuositukset ja videosisältöjen muokkaaminen ). Toiminnallisuuksia voidaan käyttää ohjelmallisten rajapintojen kautta tai suoraan esim. web-selaimella. 

Mediamateriaali

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3