Sign In

VTT:ltä uusi laadunvalvontaratkaisu lääketurvallisuuden parantamiseen

17.11.2011

 

VTT tehostaa lääketeollisuuden prosessinhallintaa moderneilla mittausteknologioilla. VTT:n kehittämän uuden mittalaiteratkaisun avulla lääkeyhtiöt pystyvät kustannustehokkaasti valvomaan lääkeaineiden sekoitusprosessin tasalaatuisuutta ja sitä kautta parantamaan lääketurvallisuutta.

Sekoitus on yksi lääkevalmistuksen prosesseista, joihin kuuluvat myös rakeistus ja tabletointi. VTT:n mittalaitteella sekoitusprosessin laatu voidaan varmistaa reaaliaikaisilla online-mittauksilla, ja tarvittaessa prosessia voidaan säätää mittaustulosten pohjalta.

Vastaavanlaisia menetelmiä on hyödynnetty paperiteollisuudessa. Lääkkeiden valmistuksessa ratkaisu on kuitenkin uusi.

VTT hyödyntää mittalaitteessa kehittämäänsä spektrikuvausmenetelmää. Näkyvän valon ja infrapunan spektroskooppisella kuvantamisella on mahdollista mitata tuotteissa olevia kemiallisia pitoisuuksia ja varmistua niiden oikeasta määrästä ja tasalaatuisuudesta.

Mittalaite perustuu monipistemittausmenetelmään, jossa samalla laitteella voidaan mitata useita prosessin vaiheita. Tämän takia se on kustannustehokkaampi, kuin useita eri laitteita vaativat mittaustavat.

Mittalaitetta on jo testattu muun muassa Rutgersin yliopistossa USA:ssa ja Ghentin yliopistossa Belgiassa. Näiden yliopistojen lisäksi VTT:n yhteistyökumppanina laitteen kehittämisessä ovat olleet Itä-Suomen yliopisto ja Purduen yliopisto Indianapolisissa USA:ssa. Mittalaitekumppanina on toiminut Specim.

Ota yhteyttä