Sign In

VTT:ltä uusi menetelmä määrittämään aaltokuormia laivasuunnittelussa

26.10.2012

Väitös 26.10.

Laivojen suunnittelun lähtökohtana on turvallisuus merellä kaikissa olosuhteissa. VTT:n erikoistutkija Timo Kukkanen on kehittänyt väitöstyössään laskentamenetelmän, jonka avulla aallokon aiheuttamat voimat voidaan ennakoida nykyistä tarkemmin laivojen runkoja suunniteltaessa.

Laivasuunnittelussa edellytetään tehokkaita ja toimivia tila- ja runkoratkaisuja siihen käyttötarkoitukseen, jossa laiva tulee toimimaan. Suunnittelun lähtökohtana on turvallisuus merellä kaikissa olosuhteissa.

Laivojen suunnittelussa on tärkeää saada jo alkuvaiheessa hyvä ja tarkka käsitys aallokon aiheuttamista kuormista, laivan liikkeistä ja siihen kohdistuvista rasituksista. Tärkeä tilanne laivan rungon lujuuden kannalta on erityisesti pahin mahdollinen aallokko, johon laiva voi joutua toimintansa aikana.

Timo Kukkanen tutki väitöstyössään laivaan kohdistuvia, aallokon aiheuttamia voimia. Hän kehitti laskentamenetelmän, joka soveltuu myös nykyaikaisille laivojen runkomuodoille ja siten helpottaa laivojen rungon suunnittelua.

Laskentamenetelmän ja laivamallikokeiden avulla tutkittiin erityisesti aallokon aiheuttamiin kuormituksiin ja laivan liikkeisiin liittyviä epälineaarisuuksia, joita perinteisillä menetelmillä ei voida arvioida. Kokeiden ja laskennallisten tarkastelujen avulla havaittiin, että kuormat olivat merkittäviä ja suurempia kuin ennusteet yksinkertaisilla lähestymistavoilla, joita käytetään perinteisesti laivan rungon suunnittelussa.

Kukkasen laskentamenetelmä perustuu aikatason ratkaisuun, ja menetelmä soveltuu analyyseihin säännöllisessä ja epäsäännöllisessä aallokossa halutuilla aluksen nopeuksilla ja suuntakulmilla aaltoihin nähden.

Työssä kehitettyä laskentamenetelmää on jo sovellettu mm. STX Finland Oy:n Turun telakalla rakennetun, Oasis of the Seas -risteilyaluksen runkosuunnittelussa.

Timo Kukkasen väitös ”Laskennallinen ja kokeellinen tutkimus laivojen epälineaarisista aaltokuormista” tarkastetaan 26.10. klo 12 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa, sali K216, os. Otakaari 4, Espoo.

Väitöskirja verkossa: /Documents/2012_S15.pdf

Ota yhteyttä