Sign In

VTT:ltä uusi työkalu pilvipalvelujen hallinnointiin

30.1.2017

VTT:n Digital Services Hub avaa mahdollisuuden toimittajariippumattomaan pilvipalvelujen hallinnointiin ja integrointiin.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä hidastaa se, että yritykset suhtautuvat b2b-yhteistyössä varauksella pilvisovellusten ja niiden välityspalvelujen luotettavuuteen.

Hallittavien pilvipalvelujen määrää lisäävät kiihtyvällä vauhdilla uudentyyppiset sovelluskehitystavat, kuten mikropalveluarkkitehtuurin mukaiset ratkaisut.

Pilvipalveluina tarjottavia mikropalveluja hyödyntävä sovelluskehitys luo tarpeen seurata ja hallita käytettävien mikropalveluiden saatavuutta sekä laatua reaaliajassa. Reaaliaikaisen hallinnan laiminlyöminen johtaa pahimmillaan sovelluksen toimimattomuuteen.

Suomalaisen teknologiateollisuuden yhteenliittymän DIMECCIN N4S -ohjelmassa (http://www.n4s.fi/en/) tehty haastattelututkimus kertoo, että yritykset suhtautuvat kriittisesti välityspalveluihin, vaikka pilvipalvelujen käyttö yleistyykin nopeasti.

"Sovellusten välityspalvelualustat on alkujaan luotu kuluttajille, eivätkä niiden luotettavuus ja ominaisuudet ole välttämättä sillä tasolla kuin yritysten välisessä digitaalisessa liiketoiminnassa odotetaan", sanoo VTT:n palvelu- ja informaatioarkkitehtuurin tutkimustiimin päällikkö Daniel Pakkala.

Haasteena voi olla yritysten näkökulmasta muun muassa se, että data siirtyy välityspalvelun tai pilvipalvelun tarjoajan haltuun eivätkä datan hallinnointiperiaatteet ole läpinäkyviä. Myös palveluiden tietoturvataso herättää kysymyksiä.

Lisäksi monet globaalit pilvialustat on tehty tietyn standardin tai valmistajan omien käytäntöjen ehdoilla, jolloin niiden kitkaton yhteen toimivuus kilpailevissa standardeissa ei ole aina selvää.

Pilviviidakkoon tolkku

VTT:n tutkimus- ja kokeilukäyttöön kehittämä Digital Services Hub pyrkii vähentämään yritysten huolia toimittajariippuvaisten pilvisovellusten välityspalveluista. Kyseessä on kotimainen ratkaisu toimittajariippumattomaan pilvipalveluiden hallinnointiin ja integrointiin.

"Ratkaisun avulla yritys voi rakentaa hallitsevista ekosysteemeistä ja tarjoajista riippumattoman tavan kehittää uusia digitaalisia palveluita sekä hallita eri pilvipalveluihin hajaantuvaa liiketoimintatietoa", sanoo Pakkala.  

Digital Services Hubin avulla yritys voi esimerkiksi hallinnoida yhä monipuolisemmaksi käyvää pilvipalveluarsenaalia. Julkisten pilvipalveluiden kiistaton etu on siinä, että niiden valmiiksi paketoidut ratkaisut on helppo ottaa käyttöön. Helppous voi kuitenkin johtaa siihen, että yrityksen eri bisnekset ja yksiköt ottavat liiankin helposti käyttöönsä yksittäisiä palveluita ratkaistakseen jonkin juuri käsillä olevan tarpeen. Tällöin yritykseen voi rakentua pilvipalveluiden viidakko, joka ei ole kenenkään hallinnassa.

Digital Services Hubin avulla yritys tai muukin organisaatio voi rakentaa hallinnointiratkaisun, jolla eri palvelut ja liiketoiminnan kannalta oleellinen tieto pysyvät kontrollissa. Samoin voidaan kehittää ratkaisu, jolla palveluiden saatavuutta ja laatua pysytään hallitsemaan keskitetysti reaaliajassa.

"Kun data hajautuu eri pilvipalveluihin, syntyy kysymys, miten dataa halitaan niin, että se on kaikkien liiketoimintojen saatavilla ja integroitavissa muihin yrityksen liiketoimintaratkaisuihin", sanoo Pakkala.

Digital Services Hub on työkalu yrityksen pilvistrategian toteuttamiseen, kun yritys tekee esimerkiksi valintoja sen suhteen, mitä dataa se säilyttää omilla servereillä ja mitä dataa käsittelee julkisessa pilvipalvelussa.

Työkalu sopii myös yritysten pilvipalveluna tarjoamien mikropalveluiden tunnetuksi tekemiseen sekä yritysten välisiin nopeisiin integrointikokeiluihin uusien digitaalisten palveluiden kehityksessä. Ratkaisussa on myös palveluiden käyttäjäpisteytysmekanismi sekä ominaisuuksia tarjolla olevien palveluiden saatavuuden ja käytön seurantaan.

Digital Services Hub sopii luontevasti myös verkko-operaattorin tai ICT-yrityksen työkaluksi. Niille kotimaisen välityspalvelun luominen voi olla mahdollisuus, sillä luotettavalle kotimaiselle ja eurooppalaiselle alustantarjoajalle näyttäisi DIMECCIN N4S-ohjelmassa tehdyn haastattelututkimuksen mukaan olevan sosiaalinen tilaus.

Eurooppalaista ratkaisua luomassa

Muuallakin Euroopassa on tunnistettu sama tarve, jota VTT:n palvelu osaltaan ratkaisee. Esimerkiksi Saksassa perustettiin voittoa tavoittelematon verkosto nimeltä The Industrial Data Space, joka rakentaa avoimeen arkkitehtuuriin perustuvaa luotettavaa datan hallintaa. VTT on mukana tässä nopeasti kansainvälistyvässä teollisuus- ja tutkimustoimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena on luoda kansainvälinen standardi yritysten väliseen luotettavaan ja yhteensopivaan tiedonvaihtoon.

Digital Services Hubin käyttökohteita