Sign In

 VTT:ltä uusi työväline Alzheimerin taudin varhaisempaan diagnosointiin

15.12.2011

 

VTT on yhdessä eurooppalaisten tutkijoiden kanssa kehittänyt työvälineen, joka nopeuttaa Alzheimerin taudin diagnosointia tuomalla objektiivista tietoa lääkäreiden päätöksenteon tueksi. Varhainen diagnosointi on taudin hoidossa erittäin tärkeä, sillä yhdistettynä kehitteillä oleviin uusiin hoitoihin sen avulla on mahdollista vähentää potilaiden kärsimyksiä ja alentaa yhteiskunnalle aiheutuvia mittavia kustannuksia.

Biomarkkerit, eli biologiset merkkiaineet, ovat nykyisin keskeisessä roolissa Alzheimerin taudin diagnosoimisessa. Tautiin sairastunut hakeutuu lääkäriin yleensä muistiongelmien takia, jolloin diagnoosi pyritään varmistamaan erilaisten mittausten avulla. Biomarkkereita on mahdollista mitata muun muassa magneetti- ja PET-kuvauksin, selkäydinnesteestä sekä geneettisillä tutkimuksilla.

Yksittäisen merkkiaineen havaitseminen ei vielä riitä diagnoosin tekemiseen. Siksi lääkärit tekevät nykyisin lopullisen diagnoosin yhdistelemällä erilaisia mittaustuloksia sekä haastattelemalla potilasta ja tämän omaisia. Diagnoosin tarkkuus riippuu lääkärin kokeneisuudesta ja asiantuntemuksesta. 

PredictAD-tutkimushankkeessa kliinikoiden kanssa kehitetty uusi tietokoneohjelmisto yhdistelee ainutlaatuisella tavalla eri potilasmittauksia, ja sen avulla lääkäri voi verrata tutkittavan henkilön tietoja terveiden ja eriasteisesti tautiin sairastuneiden tietoihin. Ohjelmiston selkärankana on laaja tietokanta, johon voidaan koota mittaustuloksia kliinisistä tutkimuksista, veri- tai selkäydinnestenäytteistä, magneetti- ja PET-kuvista sekä aivojen sähköistä mittauksista. Vertailun pohjalta ohjelmisto muodostaa riski-indeksin, joka kertoo, millä todennäköisyydellä tutkittava henkilö sairastaa Alzheimerin tautia. Kun lääkäri vertaa tutkittavan henkilön mittaustuloksia tietokannassa olevaan informaatioon, ohjelmisto muodostaa riski-indeksin, joka kuvaa Alzheimerin taudin todennäköisyyttä tutkittavalla henkilöllä. Uudenlaisen graafisen esitystavan avulla lääkäri näkee nopeasti erot ja samankaltaisuudet eri tapausten välillä.

PredictAD-hanke on osoittanut, että työväline lisää Alzheimerin taudin diagnoosien tarkkuutta ja mahdollistaa taudin varhaisemman havaitsemisen antamalla lääkäreille objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Taudin tehokkaan hoidon kannalta varhainen diagnoosi on erittäin tärkeä. Yhdistettynä uusiin kehitteillä oleviin lääkkeisiin ja muihin hoitomuotoihin se voi viivyttää potilaiden sairaalahoidon tarvetta ja alentaa yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Tällä hetkellä Euroopassa ensimmäisten muistiongelmien havaitsemisesta kuluu noin 20 kuukautta diagnoosin saamiseen.

Dementia on nostettu keskeiseksi haasteeksi terveydenhuollossa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Dementian yleisin aiheuttaja on Alzheimerin tauti, jonka aiheuttamat kustannukset vastaavat noin yhtä prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta. Alzheimerin tautiin sairastuneiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 20 vuodessa.

EU:n rahoittamassa ja Alzheimerin taudin diagnostiikkaa kehittävässä PredictAD-hankkeesssa ovat mukana GE Healthcare ja Imperial College London Iso-Britanniasta, Karolinska Institutet Ruotsista, Milanon yliopisto Italiasta ja Rigshospitalet-sairaala Tanskasta. Suomesta projektiin osallistuvat VTT:n lisäksi Nexstim Oy sekä Itä-Suomen yliopiston neurologian yksikkö Kuopiosta.

Mediamateriaali
Jyrki Lötjönen: PredictAD-hanke - Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa

Ota yhteyttä