Sign In

VTT:ltä uutta teknologiaa autonomisten laivojen navigointijärjestelmien testaukseen

19.6.2017

​​

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittää tulevaisuuden etäohjattavien, autonomisten alusten turvallista ohjaamista. Tähän liittyen on kehitetty simulointiympäristöä, jossa voidaan validoida ja kehittää autonomisia navigointijärjestelmiä.

Tulevaisuuden laivoja ohjaa pitkälti tekoäly. Näitä miehittämättömiä autonomisia aluksia on kuitenkin ammattilaisten kyettävä tarkkailemaan ja ohjaamaan hallitusti maista käsin. Tämä asettaa uusia haasteita autonomisen laivan navigointijärjestelmille, joiden on kyettävä ohjaamaan laivaa eri tilanteissa.

"VTT on tehnyt pitkään autonomisten laivojen luotettavuuden ja turvallisuuden kehitystyötä. Pyrimme testaamaan ja validoimaan uusia navigointijärjestelmiä mahdollisimman realistisessa simulointiympäristössä", sanoo VTT:n erikoistutkija Jussi Martio. Autonomisen laivan navigointiin tarvitaan erityistä autopilottia, jolla ohjataan liikkuvaa alusta myös erilaisissa väistämistilanteissa meriteiden sääntöjen mukaisesti.

Validointiympäristö laivasimulaattoriin

VTT:n simulointiympäristössä voidaan testata erilaisia autonomisia ohjailujärjestelmiä. Tähän työhön liittyen VTT on laajentanut aiemmin kehittämäänsä autopilot-tekniikkaa ja tehnyt tutkimustyökalun, jolla voidaan ohjata alusta autonomisesti simulaattorissa. Kyseisessä ns. Apilot-autopilotissa on kolme tilaa: väyläajo, väistäminen ja hidas joystick-ohjaus esimerkiksi rantautumista varten. Apilot on tarkoitettu ensisijaisesti simulaattoriympäristöön, jossa sillä voidaan tulevaisuudessa mm. ohjata simulointitestauksessa käytettäviä liikennelaivoja.

Väyläajossa Apilot ohjaa laivaa ennalta suunniteltua reittiä pitkin. Jos alus havaitsee toisen väistettävän laivan, autopilot vaihtaa heading-tilaan. Tällöin Apilot väistää muuttamalla aluksen suuntakulmaa. Väistämisen jälkeen autopilot palautuu väyläajoon.

Joystick-tilassa kontrolli- ja propulsiolaitteita säädetään sopiviksi hitaita nopeuksia vaativiin olosuhteisiin. Apilot asettaa aluksen haluttuun liiketilaan, esimerkiksi kulkemaan sivuttain laituriin.

Kaikissa tiloissa autopilotti huolehtii, että alus pysyy annetun etäisyyden päässä suunnitellusta reitistä. Jos kyseiset varorajat ylitetään, autopilotti antaa varoituksen ja laiva pitää ottaa etäohjaukseen.

Käyttäjälähtöinen merenkulku

Aluksen automaattisen ohjauksen suunnittelu edellyttää inhimillisten tekijöiden huomioimista. VTT on selvittänyt ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta meriliikenteessä ja kehittänyt uusia konsepteja tulevaisuuden laivojen komentosiltoihin sekä autonomisten laivojen etäohjauskeskuksiin. Tällaisessa suunnittelussa pyritään turvalliseen, tehokkaaseen ja miellyttävään toimintaan hakemalla uusia ratkaisuja toimintatapojen sekä teknologian käytettävyyden ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Kuvia:


Demo: autonomisen aluksen ohjauskeskus


 Laivasimulaattori

Päivitys 27.5.2017 klo 13.40: Tiedotetta täsmennetty palvelun kuvauksen osalta