Sign In

VTT mittasi tuulivoimamelua luotettavasti taajuudesta 0.1 Hz ylöspäin

16.6.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT osallistui työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksen selvitykseen. VTT:n osatutkimuksen tuloksena saatiin, että mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa niin tuulivoimaloiden lähellä kuin kaupunkiympäristöissä. Mittaustulokset lisäävät tietoa tuulivoimamelun luonteesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi terveysvaikutuksia koskevaa selvityshanketta. VTT:n rooli oli tutkimuksen laadun valvonta ääneen liittyvien osatehtävien osalta ja toteuttaa infraäänen mittauskampanja. Infraäänen mittauskampanjan tavoitteena oli selvittää tuulivoiman tuotantoalueiden ympäristössä esiintyviä keskimääräisiä infraäänitasoja ja verrata niitä muissa ympäristöissä esiintyviin tasoihin.

Mittaustulosten perusteella infraäänitasot tuuliturbiinien lähellä vastasivat kaupunkiympäristössä mitattuja infraäänitasoja. Tuuliturbiinien infraääntä mitattiin noin 200 metrin etäisyydellä ja sitä verrattiin luonnonhiljaisella alueella Hyytiälässä ja kaupunkialueella, Tampereen Hervannassa mitattuihin infraäänitasoihin.  

Selvityksen yhteydessä VTT kehitti mittaus- ja analyysimenetelmiä infraäänille. Nyt melua päästään mittaamaan jäljitettävästi kalibroiduilla mittalaitteilla 0.1 hertsistä alkaen ihmisen kuuloalueen ylärajalle saakka ja analyysi on täysin automatisoitavissa.

Tällä hetkellä tuulivoimamelun infraäänimittauksiin ei ole ohjeistusta eikä luotettavia, näin laajalle taajuusalueelle ulottuvia mittaustuloksia ole julkaistu aiemmin. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa tuulivoimamelun luonteesta, sen mittaamisesta sekä analysoinnista.

Selvitystyön tilaaja oli TEM. Selvityshankkeesta vastasi THL, jonka lisäksi siihen osallistuivat VTT, STUK, Helsingin yliopisto ja Helsinki Ear Institute. Rahoituksesta vastasi TEM ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Hanke alkoi 7.3. ja päättyi 15.5.2017. 

Lisätietoja:

TEMin koko selvitystiedote: https://tem.fi/etusivu

Selvitys: Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutus terveyteen, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-229-3

 

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja VTT:n selvityksestä:

VTT
Panu Maijala, TkT (akustiikka)
020 722 3214