Sign In

VTT/MSI Molecular Sciences Institute toimii biotekniikan kehityksen keskiössä

26.10.2011

VTT mukaan biotekniikan huippututkimukseen Yhdysvalloissa

VTT ja yhdysvaltalainen bioalan huippututkimuskeskus MSI Molecular Sciences Institute yhdistivät biotekniikan erityisosaamisensa ja perustivat VTT/MSI Molecular Sciences Institute -keskuksen. Avajaiset pidettiin 25.10.2011 Berkeleyssä, Kaliforniassa. Pääpuhujana oli lääketieteen nobelisti ja Molecular Sciences -instituutin perustaja Dr. Sydney Brenner.

”VTT/MSI:n tutkimustoiminta vahvistaa VTT:n entisestäänkin korkeatasoista biotekniikan osaamista”, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori. ”Tämä on hieno mahdollisuus olla mukana siellä, missä tapahtuu uutta biotekniikan alueella. Tärkeää on, että myös Suomen bioteollisuus hyötyy siitä, että VTT:llä on asemapaikka Berkeleyssä, monitieteellisessä huippuosaajien keskittymässä.”

Uuden tutkimusyksikön tehtävä on perus- ja soveltavan tutkimuksen avulla edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa uuden liiketoiminnan syntymistä. VTT/MSI luo perusosaamista yksittäisten mikrobisolujen ymmärtämiseen ja luo edellytyksiä biopohjaisten kemikaalien, biopolttoaineiden ja proteiinien tehokkaaseen tuottoon teollisilla mikrobeilla. Toinen tärkeä tehtävä on kehittää herkkiä analyysimenetelmiä esimerkiksi kemikaalien tai sairauksia ennakoivien biomarkkerien havaitsemiseksi.

VTT/MSI Molecular Sciences on tutkimuskeskus, jonka rahoitus tulee pääosin julkisilta rahoittajilta. Se tekee perustutkimusta teknologia-alueilla, jotka tukevat VTT:n teollisten sovellusten kehitystyötä.

VTT/MSI:n avajaiset pidettiin 25.10.2011 Berkeley Art Museumissa. Tilaisuuden pääpuhuja oli lääketieteen nobelisti, professori Sydney Brenner.

The Molecular Sciences Institute on perustutkimusta harjoittava tutkimuskeskus Berkeleyn yliopistokampuksen vieressä Kaliforniassa. Instituutti perustaa toimintansa tutkijoiden mahdollisuuteen harjoittaa biologian perustutkimusta monitieteellisessä, yhteistyöhön kannustavassa ympäristössä. Instituutin on perustanut Dr. Sydney Brenner vuonna 1996, ja se on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi systeemibiologian ja synteettisen biologian kehittämiseen. Brenner on palkittu lääketieteen Nobelilla vuonna 2002.

Voittoa tuottamattoman instituutin tehtävänä on lisätä ymmärrystämme solujen ja organismien toiminnasta erilaisten erittäin tarkkojen mittausmenetelmien avulla.

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 milj. euroa. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Biotekniikassa tutkimuksen painopistealueita ovat kestävän kehityksen kemia ja prosessit, biotekniikka sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten tietotekniset ratkaisut. Tutkimusaiheet kattavat koko ketjun molekyylitason tutkimuksesta ja reaktiomekanismien selvittämisestä prosessisovellusten kehitykseen sekä laboratorio- että pilottimittakaavassa.

 

Ota yhteyttä