Sign In

VTT mukana esittelemässä uutta risteyksien liikenneturvallisuutta parantavaa ajoneuvojärjestelmää Wolfsburgissa

5.11.2011

 
EU:n tutkimushankkeessa kehitettiin neljä anturitekniikkaan perustuvaa ratkaisua

Innovatiivisella ajoneuvo- ja infrastruktuuriteknologialla voidaan vähentää risteysonnettomuuksia jopa 80 prosenttia. Yksitoista yhteistyökumppania teollisuuden ja tieteen aloilta on kehittänyt yhdessä turvallisuusjärjestelmiä eurooppalaisessa INTERSAFE-2-tutkimushankkeessa. Koeajoneuvoja ja -risteystä esitellään tositoimissa hankkeen päätöstapahtumassa Wolfsburgissa 17.–18.5.2011.

Euroopassa tapahtuvista vammoihin johtavista liikenneonnettomuuksista 43 prosenttia sattuu risteysalueilla. INTERSAFE-2-hankkeessa keskityttiin parantamaan risteysturvallisuutta kehittämällä neljä turvallisuusjärjestelmää, joilla voidaan ennakoida tavanomaisia liikennetilanteita. Turvallisuusjärjestelmät auttavat kuljettajaa vaaratilanteissa, ja niiden tarkoituksena on vähentää onnettomuuksien vaikutuksia huomattavasti tai estää onnettomuudet kokonaan.

Järjestelmien perustana ovat risteyksiin ja ajoneuvoihin asennettaviin anturit, jotka kommunikoivat keskenään. Risteyksestä välitetään tietoja ajoneuvoon radioyhteyden kautta; ajoneuvon järjestelmä analysoi tiedot ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tilanteen niin vaatiessa. Järjestelmät varoittavat kuljettajaa ensin valo- ja äänimerkein. Jos varoitukseen ei reagoida, järjestelmä kiinnittää kuljettajan huomion jarruttamalla hetkellisesti.

Päätöstapahtumassa Wolfsburgissa esitellään seuraavat järjestelmät:

Oikealle kääntymisen avustaja

Käännyttäessä risteyksestä oikealle avustaja havainnoi ajoneuvon kulkureittiä ja antaa jalankulkijan tai pyöräilijän lähestyessä varoituksen kuljettajalle onnettomuuden estämiseksi.

Vasemmalle kääntymisen avustaja

Järjestelmä analysoi vastaantulevaa liikennettä ja arvioi käännöstilanteen. Jos järjestelmä havaitsee vaaratilanteen, se varoittaa kuljettajaa. Jos ajoneuvo seisoo risteyksessä odottamassa sopivaa kääntymishetkeä, järjestelmä pyrkii estämään törmäykset vastaantulevan liikenteen kanssa vapauttamalla ajoneuvon jarrut ainoastaan sopivan välin ilmaantuessa.

Risteysavustaja

Järjestelmä havainnoi kääntyvää ja poikittaisliikennettä ja antaa varoituksen mahdollisissa vaaratilanteissa. Tällaisia ovat muun muassa esteistä johtuva heikko näkyvyys tai liukkaus risteysalueella. Järjestelmä koostuu laserskannereista, älykkäästä liikennevalo ohjaimesta, kommunikaatio yksiköistä sekä risteykseen asennetuista kameroista, jotka havainnoivat muiden tienkäyttäjien sijaintia ja tieolosuhteita ja välittävät tiedot ajoneuvoon langattomasti.

Punaista päin ajo / väistämisvelvollisuuden rikkominen

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos tämä vaikuttaa olevan ajamassa päin punaista valoa tai stop-merkkiä. Jos kuljettaja ei reagoi, jarrut kytkeytyvät hetkeksi päälle kuljettajan huomion herättämiseksi ja onnettomuuden tai vaaratilanteen estämiseksi.

INTERSAFE-2-tutkimushanke

INTERSAFE-2-tutkimushankkeen nimi tulee sanoista risteysturvallisuutta tarkoittavista englanninkielisistä sanoista ’intersection safety’. Euroopan komission tukeman hankkeen kokonaisbudjetti on 6,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan komission osuus on 3,5 miljoonaa euroa. Loput 3 miljoonaa euroa on sijoittanut teollisuus. Hankkeeseen osallistuu yksitoista yhteistyökumppania teollisuuden ja tieteen aloilta kuudesta Euroopan maasta. Kolme vuotta kestäneen tutkimusyhteistyön tavoitteena on ollut risteysten turvallisuuden parantaminen.

VTT oli hankkeessa mukana rakentamassa tienvarsijärjestelmää, joka mittaa kamerapohjaisesti tien pinnan kitkaa. Lisäksi VTT kehitti anturidatafuusiota, jolla tienvarsijärjestelmien tiedot yhdistettiin karttatietokantaan ja lähetettiin yhtenä pakettina risteyksiin saapuville ajoneuvoille. VTT oli myös mukana arvioimassa yhteistoiminnallisten järjestelmien turvallisuusvaikutuksia kun niiden hyödyntäminen ja tuotteistaminen alkaa vuosien 2015–2025 välisenä aikana.

INTERSAFE-2-hankkeen yhteistyökumppanit ovat BMW, IKA, INRIA, NEC Europe Ltd., SWARCO, TRW Conekt, SICK AG (projektikoordinaattori), Cluj-Napocan teknillien yliopisto, Volvo, VTT ja Volkswagen AG.

Tietoja tapahtumasta:

INTERSAFE-2-hankkeen päätöstapahtuma pidetään 17.5.2011 Volkswagen AG:n Autovision Forumilla. Tulokset esitellään lehdistön edustajille ja kutsuvieraille 13.30 alkaen, minkä jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus.

Koeajoneuvoja esitellään ajonäytöksessä Wolfsburgin Brandenburger Platzilla 18.5.2011 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja: http://www.intersafe-2.eu