Sign In

VTT mukana kehittämässä älyvalaisinpylväisiin sijoitettavaa 5G-verkkoteknologiaa

26.5.2017

​Älyvalaisinpylväisiin perustuva 5G-verkkokonsepti. (Kuva: Sitowise)

Kaupunkiympäristössä on lukuisia mm. ihmisten turvallisuuteen, energiatehokkuuteen, ilmanlaatuun, liikenteeseen ja asumiseen liittyviä isoja haasteita, joihin digitaalisuus voi tuoda merkittäviä ratkaisuja. Modernit kaupungit tarvitsevat tehokkaasti toimiakseen uudenlaista palveluinfrastruktuuria ja digitaalista ekosysteemiä, erityisesti luotettavan ja riittävän ison tiedonsiirtokapasiteetin takaavan tietoverkon ja sen mahdollistamia palveluja niin asukkaille kuin yrityksille. Suurena haasteena on alati kasvava mobiiliverkkojen tiedonsiirtokapasiteetin tarve.

LuxTurrim5G-hanke tarjoaa tähän ratkaisun. Pienen solukoon radioverkkoteknologia ja suuremmat taajuudet ovat edellytys tiedonsiirtokapasiteetin merkittävälle parannukselle. Hankkeessa kehitettävät älyvalaisinpylväät ja niihin integroidut pienikokoiset 5G-tukiasemat mahdollistavat nykyisen katuvalaisinverkoston kaltaisen älypylväsinfran toteuttamisen, mikä tuo älykkään energiatehokkaan LED-valaistuksen ja myös suuren tiedonsiirtokapasiteetin kaikkien ulottuville. Kehitettävä pylväsratkaisu tukee valaistuksen ja tietoverkon lisäksi monipuolisia anturi-, kamera- ja informaationäyttöjärjestelmiä, jotka mahdollistavat todelliset älykkään kaupungin palvelut.

Hankkeen toteuttavat keskeiset suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset: Nokia Bell Labs, Sitowise, Exel Composites, Premix, Lammin Ikkunat ja Ovet, Vaisala, Teleste, Indagon, C2 Smart Light, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Hankkeen koordinaattorina toimii Spinverse.

VTT rakentaa kumppaneidensa kanssa hankkeen kannalta keskeisiä suuren tiedonsiirtokapasiteetin ja nopean vasteajan 5G-radio- ja antenniratkaisuja, jotka ovat älyvalaisinpylväiden muodostaman tietoliikenneverkon tekninen ydin. VTT kehittää älyvalaisinpylväiden muodostamien pienten radiosolujen arkkitehtuuria ja avoimia rajapintoja, joiden kautta esimerkiksi hankkeen yrityskumppaneiden anturijärjestelmät liittyvät pylväissä 5G-verkkoon. VTT on myös mukana luomassa paikannussovelluksia valopylväsverkkoon ja osallistuu pylväsmateriaalien 5G-signaalien läpäisykyvyn määrittämiseen.

5G-tekniikan ohella LuxTurrim5G:n keskeisiä tavoitteita ovat uudenlaisten palveluinfrastruktuurien, digitaalisten ekosysteemien ja näihin liittyvien liiketoimintamallien ja -menetelmien luonti.

Spinversen tiedote: http://www.spinverse.com/news/

Lisätietoja:

Nokia Bell Labs, Juha Salmelin, (hankkeen johtaja), juha.salmelin@nokia-bell-labs.com, 050 5223508

Markku Heino, Spinverse (hankkeen koordinaattori)
markku.heino@spinverse.com, 040 7191221

Tekes, Mika Klemettinen,        mika.klemettinen@tekes.fi,   050 5577647