Sign In

VTT mukana kehittämässä Euroopan laajuista kybervaroitusjärjestelmää

17.12.2014

Euroopan Unionin rahoittamassa ECOSSIAN-projektissa luodaan teknisiä suojauskeinoja kriittistä infrastruktuuria uhkaavien kyberhyökkäysten pysäyttämiseksi. Suojauskohteita ovat esimerkiksi sähköverkko, lämmöntuotanto, vedenjakelu, jätevedenpuhdistus ja finanssitoiminta.

VTT on projektissa mukana kehittämässä projektin kybervaroitusjärjestelmän prototyyppiä. Järjestelmän tavoitteena on parantaa valtiollisten ja yksityisten toimijoiden yhteistä tilannetietoisuutta kyberuhkatilanteissa. Sen tehtävänä on esimerkiksi valvoa ja varoittaa toimijoita tuotantoverkossa havaituista haittaohjelmista ja kyberhyökkäyksiin viittaavasta tietoliikenteestä.

ECOSSIAN-projekti käynnistyi kesäkuussa 2014 ja se päättyy 31.5.2017. Projektissa on mukana 19 partneria yhdeksästä eri maasta. Projektin kokonaisbudjetti on 13 milj. euroa.

www.ecossian.eu