Sign In

VTT:n Antti Vasara: energia-alan muutokset luovat Suomelle valtavan liiketoimintapotentiaalin

13.9.2016

Uudet energiateknologiat, toimintaympäristön muutokset ja teknologian nopean käyttöönoton mahdollistavat uudet toimintamallit ja sääntely luovat yhdessä valtavan liiketoimintapotentiaalin. Suomi on maailmankärjessä energia-alalla useilla mittareilla mitattuna. Tämän lisäksi meillä on kilpailukykyistä digitalisaatio-osaamista. Nämä yhdessä luovat meille mahdollisuuden luoda kysyntää päästöttömän liikkumisen, asumisen ja teollisuuden energiatehokkuuden sekä kiertotalouskonseptien kehittämisessä.

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara muistuttaa, että Suomi on energia-alan maailmankärkeä: Energiatuotannon kokonaishyötysuhde on Suomessa maailman huippua, pääosin yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon ansiosta. Suomessa bioenergialla tuotetun sähkön osuus on suurin koko maailmassa, ja suomalaisten ydinvoimalaitosten käytettävyys on maailman parhaita. Sähkön edullisuus sekä yksittäisille kuluttajille että teollisuudelle on Länsi-Euroopan kärkeä, ja sähkön tuotannon päästöt energiayksikköä kohden ovat pienimmät heti niiden maiden jälkeen, jotka tuottavat valtaosan sähköstä vesivoimalla ja ydinvoimalla. Energian tuotantorakenteemme monipuolisuus on maailman huippua, ja julkisten tukien määrä on energiamäärää kohti laskettuna alimpien joukossa EU:ssa. Panostukset energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen ovat henkilöä kohti maailman suurimpia. Myös kuluttajien sähkön tuntimittaus on Suomessa kattavinta.

Aurinko- ja tuulisähkön tuotantokustannusten pieneneminen on ollut suurimpia edistyksiä energiateknologioissa, ja vastaavanlaisia läpimurtoja on odotettavissa energian varastoinnissa. Suomen vahvuus on integroitujen järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto: yhdyskuntien ja teollisuuden lämmön ja sähkön tuotanto teollisuuden tähteillä ja jätteillä, kaukolämmityksessä ja ‑jäähdytyksessä.

Vasara muistuttaa, että myös suomalainen digitalisaatio-osaaminen tarjoaa huikeat mahdollisuudet luoda älykkäitä energiajärjestelmiä ja uusia palveluita.

"Meidän on muistettava, että energian säästö on parasta päästötöntä energiantuotantoa. Energiatehokkuuden parantaminen ja älykkäiden säätöjärjestelmien käyttöönotto ovat hyvässä vauhdissa. Meillä olisi hyvä tilaisuus olla myös tässä maailmanvalloittaja – aivan kuten olemme biotekniikan, polton ja kaasutuksen edelläkävijöitä", Antti Vasara toteaa.

Myös energia-alan toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Runsas tuetun uusiutuvan sähkön tulo markkinoille on laskenut sähkön markkinahintaa suuressa osassa EU:ta. Toimenpiteitä tarvitaan energian saatavuuden turvaamiseksi, koska kannattamatonta tuotantokapasiteettia poistetaan käytöstä eikä uusia investointia synny markkinaehtoisesti – toimenpiteet ovat myös luoneet monessa maassa suuren markkinapotentiaalin, johon ovat innokkaimmin tarttuneet uudet toimijat. Lisäksi energiamarkkinoiden avaaminen on mahdollistanut aktiivisten kuluttajien siirtymisen energian tuottajiksi ja varastoijiksi. Start up ‑kulttuuri ja digitaalisuus mahdollistavat nopeat kokeilut sekä uusien palveluiden ja tuotteiden nopean markkinoille tulon.

Energian loppukuluttajat arvostavat tuottajilta halpaa hintaa ja tämän lisäksi päästötöntä tuotantoa. Niiden yhdistämisessä teknologialla on avainasema. Koska energiamarkkinat toimivat osana kansainvälistä taloutta, edellyttää ilmastonmuutoksen ja energian tuotannon ympäristövaikutusten hallitseminen sääntelyä eikä nyky-yhteiskunnan jatkuva energiansaanti onnistu ilman kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia ja markkinoihin puuttumista.

"Koska koko maailmaa koskevaa päästökauppaa, hiiliveroa tai muuta yhtenäistä ohjauskeinoa saadaan vielä odotella, EU:n luomat raamit kansalliseen päätöksentekoon ovat tärkeitä. Valmisteilla oleva energia- ja ilmastostrategia on hyvä mahdollisuus linjata Suomelle parhaat tavat, joilla voimme saavuttaa velvoitteemme ja samalla luoda hedelmällisen toimintaympäristön uusille innovaatioille, niiden tuomiselle markkinoille ja viennin lisäämiselle", Vasara muistuttaa.

"Nämä uudet teknologiat, toimintaympäristöjen muutokset ja teknologian käyttöönoton mahdollistava sääntely luovat uuden valtavan liiketoimintapotentiaalin. Se on esimerkiksi nollapäästöisen liikkumisen palveluiden kehittämistä: ei kehitetä erikseen ajoneuvoja, polttoainetta tai liikennettä, vaan katsotaan yhteiskunnan ja ympäristön tarvitsemaa kokonaisuutta pitkällä tähtäimellä," Vasara linjaa.

Uusi liiketoimintapotentiaali sisältää myös teollisuuden tuotannon ajoittamista edullisimman energian saannin aikaan ja teollisuuden energian varastointikapasiteetin hyödyntämistä, sekä kiertotalouskonsepteja, joissa hyödynnetään materiaaleja ja energiaa optimaalisesti. 

Antti Vasara avasi VTT:n energiaseminaarin 13.9. Finlandia-talossa. Seminaarissa käsiteltiin Suomen energiamurrosta ja kasvunäkymiä, sekä esiteltiin VTT:n laaja-alaista kärkiosaamista ja tarjoamia. Seminaarin keskeisenä kysymyksenä oli: Miltä näyttävät uudet liiketoimintamahdollisuudet?