Sign In

VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteiset tutkimustavoitteet vauhdittamaan Suomen taloutta

2.9.2013

 

Aalto-yliopisto ja VTT tiivistävät yhteistyötään entisestään ja ovat valinneet sen painopisteiksi Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävät tutkimusalueet: biotalouden, energian, ICT:n ja mikro- ja nanoteknologian. Tutkimuskumppanit ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on luoda laajojen tutkimushankkeiden avulla Otaniemestä Suomen talouden kasvun katalyytti.

Aalto-yliopistolla ja VTT:llä on toisiaan täydentävää osaamista, jota yhdistämällä voidaan lisätä merkittävästi Suomen kilpailukykyä ja menestystä. Uusi yhteistyösopimus määrittää kumppaneille yhteiset tavoitteet valituilla neljällä painopistealueella. Sen pohjalta on tarkoitus muodostaa visio ennakoimaan tulevaisuuden tutkimustarpeita.

Kumppanuutta vahvistetaan luomalla uusia yhteistyömuotoja tutkimustulosten kaupallistamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi. Tavoitteena on myös lisätä esimerkiksi yhteisiä tutkimusohjelmia ja laitekantaa sekä osallistua yhdessä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.

Sopimuksen kohteeksi valitut tutkimusalueet − biotalous, energia, ICT ja mikro- ja nanoteknologia − perustuvat kumppanien vahvan ja toisiaan täydentävän osaamisen lisäksi pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön.

Uutena avauksena biotalouden alueella on hanke, jossa tutkijoiden, muotoilijoiden ja opiskelijoiden tähtäimessä on kehittää puupohjaiseen selluloosaan perustuvia menestystarinoita. Kehittyvien teknologioiden ja muotoilun yhdistämisellä synnytetään tulevaisuuden suomalaisia brändi-tuotteita erityisesti tekstiileihin ja uudenlaisiin kuluttajatuotteisiin. Puuselluloosan käyttöä ja täysin uutta teollista ekosysteemiä kehittävä Design-Driven World of Cellulose -hanke on hiljattain saanut Tekesiltä merkittävän rahoituksen. Myös Tampereen Teknillinen yliopisto on mukana hankkeessa. Biotalousyhteistyötä on aiemmin tehty muun muassa UPM:n, Aalto-yliopiston ja VTT:n Suomen Nanoselluloosakeskuksessa sekä Biotalousklusteri Oy:n tutkimusohjelmissa.

Mikro- ja nanoteknologioiden alueella yhteistyö on keskittynyt VTT:n ja Aalto-yliopiston yhdessä hallinnoimaan Micronova-tutkimusympäristöön. Esimerkki ICT-yhteistyöstä on EU:n tieto- ja viestintätekniikan innovaatioyksikkö EIT ICT Labs, jonka Nokia, Aalto-yliopisto ja VTT käynnistivät pari vuotta sitten. Energiasektorilla yhteistyö liittyy erityisesti ydinenergiaan ja sen turvallisuuden varmistamiseen sekä bioenergiaan.

Tiivistyvän yhteistyön mahdollisuuksista keskustellaan Aalto-yliopiston ja VTT:n iltapäiväseminaarissa Open Innovation Housessa Otaniemessä 2.9.2013.

MEDIAMATERIAALI: Teknologiaa Otaniemestä -kuvakollaasi