Sign In

VTT:n ja LUTin yhteistyö tiivistyy

28.8.2012

Merkittävä erotustekniikan tutkimuskeskittymä Lappeenrantaan

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Erotustekniikan keskuksen ja VTT:n yhteistyö laajenee, kun VTT perustaa Lappeenrantaan uuden erotustekniikkaan keskittyvän tutkimusryhmän. Tutkimusryhmä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön VTT:n ja LUT:n välillä. Järjestely syventää alan tutkimusosaamista ja luo Suomeen ainutlaatuisen kansainvälisestikin merkittävän erotustekniikan alan tutkimuskeskittymän.

Tällä hetkellä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla alaan liittyvää tutkimusta tehdään yhdeksän professorin ja 70 tutkijan voimin.

Erotustekniikoilla tarkoitetaan kemiantekniikan yksikköoperaatioita, kuten suodatusta, membraanisuodatusta ja kiteytystä, joiden avulla voidaan erilaisista prosesseista erottaa ja väkevöidä haluttuja komponentteja. Suodatuksella erotetaan kiintoainetta nesteestä. Erotustekniikoita käytetään teollisten toimialojen prosesseissa, esimerkiksi metsäteollisuudessa, elintarvike ja kemianteollisuudessa sekä erilaisissa vedenkäsittelyprosesseissa.

”Erotustekniikan merkitys teknologiana on kasvussa. Alan vahva perusosaaminen on monen suomalaisen puhtaan teknologian eli CLEANTECH-yrityksen menestymisen taustalla. Uskon, että materiaali- ja energiatehokkuutta voidaan parantaa vielä monissa prosesseissa, sillä uusiutuvien raaka-aineiden osuus globaalissa teollisuustuotannossa tulee kasvamaan ja monipuolistumaan. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää kehittyneitä erotustekniikoita,” sanoo VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

”Yliopistossamme tehtävään tutkimukseen tällä yhteistyöllä on piristävä vaikutus. Erotustekniikan keskus on ollut merkittävässä roolissa toteuttamassa strategiaamme vihreän energian ja teknologian huippuosaajana. Kansainvälisen tason tutkimus edellyttää riittävää kriittistä massaa; pitää saada riittävä määrä alan huippuosaajia saman katon alle. VTT tulee sijoittumaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaston, LUT Kemian, sisälle. Uskon arkisen yhteistyön lähtevän kitkatta liikkeelle, koska olemme jo vuosia tehneet tutkimusyhteistyötä eri projekteissa. Uskon myös, että tämä tutkimusyhteistyö säteilee yliopistomme muille osaamisalueille,” kuvaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen yhteistyön merkitystä..

Tieto VTT:n Lappeenrantaan perustettavasta tutkimusryhmästä julkistetaan Erotustekniikan keskuksen (CST) 15-vuotisjuhlaseminaarissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilastalon auditoriossa tiistaina 28.8.2012 klo 11.55. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Alla mainitut VTT:n ja LUT:n edustajat ovat myös paikalla tuolloin vastaamassa median kysymyksiin.