Sign In

VTT:n ja TactoTekin rakenteellisen elektroniikan kehitystyölle kansainvälinen palkinto

18.10.2018

Eurooppalaisten t&k-organisaatioiden etujärjestö EARTO palkitsi innovaatiokilpailussaan VTT:n ja TactoTekin rakenteellisen elektroniikan kehitystyön. VTT:ltä ponnistanut TactoTek® kehittää maailmanlaajuisesti ainutlaatuista rakenteellista elektroniikkaa (Injection Molded Structural Electronics - IMSE™), joka mahdollistaa painetun elektroniikan ja eri komponenttien integroimisen ruiskuvaletun kolmiulotteisen muovirakenteen sisään.

Yritys tarjoaa työkalut ja osaamisen uudenlaisen elektroniikan tuotantovalmiiden prototyyppien suunnitteluun sekä skaalautuvaan massatuotantoon muun muassa auto- ja kodinkoneteollisuuden sekä puettavan elektroniikan tarpeisiin.


TactoTekin IMSE-teknologian taustalla on VTT:n painetun elektroniikan tutkimus- ja kehitystyö. IMSE-teknologia vähentää kokoonpanokustannuksia yli 30 % verrattuna perinteisiin tuotantomenetelmiin. IMSE-rakenteet ovat myös 50 - 75 % keveämpiä ja vievät jopa 25 % vähemmän tilaa tavanomaisiin elektroniikkarakenteisiin verrattuina.


EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) on eurooppalaisten, sopimustutkimusta tekevien teknologia- ja tutkimusorganisaatioiden etujärjestö. Järjestöllä on merkittävä rooli yhteydenpidossa mm. Euroopan komissioon erityisesti tutkimusasioiden osalta. EARTO edistää toiminnallaan noin 300 jäsenorganisaationsa t&k-liiketoimintaa. www.earto.eu


 VTT on yksi Euroopan suurimpia tutkimus-, teknologia- ja innovaatiokeskuksia. VTT auttaa osaamisellaan ratkaisemaan globaaleja haasteita ja luomaan Suomen elinkeinoelämälle uutta teknologiaan ja tieteeseen pohjautuvaa liiketoimintaa ja kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä. www.vtt.fi


TactoTek on Oulussa toimiva maailman johtava rakenteellisen elektroniikan suunnittelija ja valmistaja. TactoTek on VTT:n spin-off. www.tactotek.com

Lisätietoja:

TactoTek

Antti Keränen, CTO & Co-Founder
info@tactotek.com,
Switch board: +358 (0)50 462 1212