Sign In

VTT:n ja TTY:n yhteinen SMACC kirittää pk-yrityksiä kehittymään – innovaatioseteli polkuna digitalisaatioon

15.11.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteinen älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC tarjoaa erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksille polun hyödyntää innovaatioseteliä sekä kehittää tuotteitaan ja liiketoimintojaan.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ja Tekes tarjoavat innovaatiosetelin, jonka avulla yrityksiä on tarkoitus kannustaa innovoimaan. Kumpaakin seteliä on nyt mahdollista hyödyntää SMACCin tarjoamiin palveluihin kokonaan tai osittain. Setelin arvo on maksimissaan 5 000 euroa, ja yrityksen on haettava seteliä Tredeasta tai Tekesistä. Yritykset voivat rahoittaa setelillä muun muassa innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalvelujaan, joilla ne vauhdittavat merkittäviä uusia avauksiaan. Kehityksen on myös tuettava yrityksen digitalisaatiota.  

Vauhtia digiloikkaan SMACCin asiantuntijoiden tuella 

SMACCin palveluista innovaatiosetelin hyödyntämiseen soveltuvat Tuumauspäivä ja Vauhtipyörä.

Tuumauspäivä on yrityskohtainen työpaja, jossa arvioidaan yrityksen liiketoimintaa ja digitalisuuden mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhdessä SMACCin asiantuntijoiden kanssa. Yritys saa itselleen Tuumauspäivän tuloksena kuvauksen keskeisistä menestystekijöistä ja niiden tasosta, sekä kehitystarpeista ja jatkotoimenpiteistä.

Vauhtipyörä on nopea tuotteiden ja tuotannon kehittämismalli, jonka kesto on kolme kuukautta. Siihen osallistuu samanaikaisesti useita yrityksiä, joilla on samaan aiheeseen liittyviä tarpeita. Vauhtipyörä sisältää digitaalisuuteen liittyvää kehitystyötä, jota tehdään nopeutetusti yhdistämällä useita erilaisia toimintatapoja.

"Jalostamme jatkuvasti ketteriä toimintamalleja yritysten tarpeisiin sekä tarjoamme laajan SMACC-asiantuntijaverkoston avun. Tuumauspäiviä teemme yrityskohtaisesti ja tuumauksen aika voidaan sopia joustavasti. Vauhtipyörät taas toteutetaan ennalta sovittuina aikoina. Seuraava Vauhtipyörä käynnistyy 12.12.2016 ja sen aiheena on digitaalinen laadunvarmistus. Nyt kannattaa hakea mukaan", sanoo VTT:n erityisasiantuntija Päivi Mikkonen

Tutkimuspäällikkö Kari Lyytikäinen TTY:stä kertoo: "SMACC rohkaisee erityisesti pk-yrityksiä tulemaan mukaan verkostoitumaan ja tekemään yhdessä sekä hyödyntämään tutkijoiden osaamista. SMACCilla on jo runsaasti käytännön kokemusta yritysten kirittämisestä digitalisaatioon."

Lisää tietoa innovaatiosetelien hakemisesta ja hakukriteereistä löytyy osoitteesta http://smacc.fi/innovaatioseteli/. Sivustolla on myös tarkat kuvaukset SMACCin palveluista, jotka soveltuvat innovaatiosetelin hyödyntämiseen.

 

Lisätietoja:

SMACC-innovaatiosetelistä: http://smacc.fi/innovaatioseteli/

SMACCista: http://smacc.fi/
SMACC – Smart Machines and Manufacturing Competence Centre:

SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) muodostama älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. Osaamiskeskittymä vahvistaa merkittävästi alan ekosysteemin kehittymistä ja tarjoaa yhden luukun periaatteen korkeatasoisen tutkimusosaamisen hyödyntämiseen. SMACC tarjoaa erityisesti PK-yritysten käyttöön nopeita ratkaisuja, monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston.

Lisätietoja asiasta: 

TTY
Kari Lyytikäinen, tutkimuspäällikkö
044 9783840, kari.lyytikainen@tut.fi