Sign In

VTT:n johdolla selvitetään Egyptin ekokaupunkivalmiuksia

5.5.2014

 

VTT vetää Suomen ulkoministeriön rahoittamaa projektia, jonka tarkoitus on vahvistaa egyptiläisen E-JUST-yliopiston, Egypt-Japan University of Science and Technologyn, valmiuksia ekokaupunkien kehittämiseksi Egyptiin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti maalle ominainen kaupunkisuunnittelu, energiajärjestelmät, vesi- ja jätevesiratkaisut sekä liikenne ja ihmisten valveutuneisuus kestävistä elintavoista.

VTT:n vetämässä hankkeessa selvitetään tiiviissä yhteistyössä E-JUST-yliopiston kanssa New Borg El Arabin kaupungin laajennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta, mm. miten siitä saataisiin ekokaupunki. E-JUST ja VTT tekevät myös yhdessä tiekarttaa siitä, miten ekokaupungit voisivat yleistyä Egyptissä.

Suurimmat haasteet Egyptin kaupungeissa ovat liikenne ja energia. Energia on käyttäjille todella halpaa valtion antamien energiatukien takia, mikä tekee energiansäästön vähemmän kiinnostavaksi kuluttajille. Myös kaikki investoinnit energiatehokkuuden parantamiseksi tai uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi ovat hankalia alhaisten kuluttajahintojen takia. Myös veden järkevä käyttö on kuivassa maassa jatkuvasti ongelmallista.

Projektiryhmä on luonut yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa tulevaisuudennäkymiä, joissa keskitytään matalien investointien ratkaisuihin. Vertailun vuoksi tutkitaan myös parhaat mahdolliset ratkaisut. Projektin edetessä voidaan vertailla näiden skenaarioiden vaikutusta energiankulutuksen, päästöjen ja kustannusten kannalta.

VTT:n tutkijat ovat tähän mennessä pitäneet koulutuksia yliopiston väelle mm. aurinkoenergian hyödyntämisestä, energiataloudesta ja simulointiohjelmien käytöstä. Elinkaarilaskentaan heidät on tarkoitus perehdyttää alkusyksystä.

Vastaavasti hankkeen edetessä on saatu laajempaa ymmärrystä arabikulttuurista, sikäläisistä olosuhteista ja työskentelytavoista sekä siitä, miten suomalaisesta ekokaupunkikonseptista saataisiin muokkaamalla menestyvä vientituote Pohjois-Afrikan ja muun arabimaailman markkinoille. Näin VTT voi olla suureksi avuksi suomalaisyrityksille, jotka haluavat laajentaa markkinoitaan arabimaihin.

Readiness for EcoCities in Eygpt -raportti verkossa: /Documents/2014_T161.pdf

www.nbc-ecocity.com

Ota yhteyttä