Sign In

VTT:n johdolla tuulivoimaloiden melumallinnukselle pelisäännöt

20.8.2013

VTT:n johdolla on laadittu ehdotus, jonka pohjalta ympäristöministeriö laatii ohjeistuksen tuulivoimaloiden meluhaittojen vähentämiseksi lähiympäristössä. Toimeksiantajina hankkeessa ovat ympäristöministeriön lisäksi olleet Energiateollisuus ry ja Suomen tuulivoimayhdistys ry.

Ohjeistusehdotus yhdenmukaistaa melumallinnusta ja helpottaa tuulivoimahankkeiden lupien hakemista ja myöntämistä. Samalla suunnittelijoiden riskit pienenevät, kun melumallinnus voidaan tehdä yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti.

Mikäli tuulivoimaloiden suunnittelijat tekevät melumallinnuksen ohjeistusehdotuksen mukaan ja suunnittelevat tuulivoima-alueen siten, että melutason ohjearvot eivät mallinnuksen mukaan ylity, melutason ylittyminen altistuvassa kohteessa on hyvin epätodennäköistä. Melutason ohjearvot alittuvat rakennetun tuulivoima-alueen normaalin toiminnan aikana noin 95 %:n varmuudella.

Melutason mittaamisella altistuvassa kohteessa voidaan tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen vielä tarvittaessa varmistaa, että esitetyt melutason suunnitteluohjearvot alittuvat toiminnan aikana.

Tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen laadittu ohjeistus koostuu mallinnus- ja mittausraporteista. Melua mallintavaan raporttiin on koottu aineistoa tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen aiheuttaman melun syntymisestä ja etenemisestä eri maasto- ja sääolosuhteissa. Mittausraportti puolestaan sisältää ohjeistuksen mittaustavoiksi ja -olosuhteiksi.

Ympäristöministeriö käyttää tuloksia pohjana syksyllä julkaistavalle viranomaisohjeistukselle, jonka tavoitteena on yhtenäistää tuulivoima-alueiden suunnittelua melun osalta ja vähentää tuulivoimaloiden meluhaittoja. Ohjeistus tullee koskemaan tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen suunnitteluvaiheessa tapahtuvaa melualueen ja mahdollisesti häiriintyvien kohteiden melutasojen yksityiskohtaista laskentaa sekä laskennassa käytettyä tuulivoimaloiden melupäästön ja laskennan oikeellisuuden todentamista tarvittaessa mittaamalla.

Hankkeen päävastuullisena toteuttajana oli VTT. Yhteistyökumppaneina toimivat Pöyry Finland Oy ja Ramboll Finland Oy. Hankkeen rahoittivat ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

 

 

Ota yhteyttä