Sign In

VTT:n Kai Sipilälle merkittävä eurooppalainen bioenergia-alan palkinto

14.6.2011

VTT:n tutkimusjohtajalle, professori Kai Sipilälle on ensimmäisenä suomalaisena myönnetty arvostettu bioenergia-alan Johannes Linneborn –palkinto. Palkinto on tunnustus Sipilän yli 20 vuotta jatkuneesta työstä biomassan kestävän käytön edistäjänä Suomessa, Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.

Sipilä vastaanotti palkinnon Euroopan 19. bioenergiakonferenssissa Berliinissä 6. kesäkuuta. Myöntämisperusteissa huomioitiin Sipilän merkittävä ura bioenergian tuotantoteknologioiden kehittäjänä sekä ansiokas työ toisen sukupolven liikennebiopolttoaineiden tuotannon integroinnissa teollisuusprosesseihin, osaksi biojalostamoja.

Kai Sipilä on tutkimustyössään perehtynyt laajasti energiakysymyksiin ja erilaisiin tuotantoprosesseihin biomassasta jätteisiin, uusiutuvaan energiaan, liikenteen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, eri materiaalien kierrätykseen sekä ilmastokysymyksiin. Bioenergia-alan osaajana Sipilä kuuluu Suomen ja Euroopan kärkinimiin. Hän on tutkimustyönsä ohella toiminut useissa asiantuntijatehtävissä, muun muassa Euroopan komission asiantuntijana ja projektikoordinaattorina. Parhaillaan Sipilä koordinoi uusien energiateknologioiden kehittämiseen tähtäävää Eurooppalaisen energiatutkimuksen allianssia (EERA).

Suomessa Sipilä on toiminut eri ministeriöiden asiantuntijana muun muassa vuoden 2020 ilmastotavoitteita koskevissa päätöksissä. Biomassalla on tärkeä rooli Euroopan tavoitteessa nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus energiatuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että biomassaa pystytään valmistamaan suuria määriä sekä perinteisistä että uusista lähteistä uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla.

Vuodesta 1994 jaettu Johannes Linneborn –palkinto myönnetään tunnustuksena bioenergia-alan huomattavista saavutuksista ja kehittämisestä.

Ota yhteyttä