Sign In

VTT:n kantakokoelma sisältää mikrobien lisäksi nyt myös arvokkaita kasvisolulinjoja

8.12.2014

VTT:n kantakokoelma, johon on vuodesta 1959 asti tallennettu tärkeitä mikrobikantoja – hiivoja, bakteereita, homesieniä – sisältää nyt myös kasvisolulinjoja. Tällä hetkellä kokoelmassa on 30 kasvisolulinjaa. Kokoelmaa hyödynnetään VTT:n omissa biotekniikan tutkimushankkeissa ja se palvelee myös yrityksiä ja VTT:n yhteistyökumppaneita.

Kasvit tuottavat monia mielenkiintoisia yhdisteitä, kuten lääkeaineita, hienokemikaaleja ja flavoriyhdisteitä, joita ei aina ole taloudellisesti kannattavaa valmistaa kemiallisesti. Yhdisteiden uuttaminen kasvatetuista tai luonnosta kerätyistä kasveista ei myöskään ole välttämättä järkevää yhdisteiden pienten pitoisuuksien takia. Tutkijat ovat kehittäneet bioreaktorituotantoon sopivia kasvisolulinjoja, joiden avulla yhdisteitä on mahdollista tuottaa hallitusti ja optimoiduissa olosuhteissa. Kasvisoluja voidaan hyödyntää myös arvokkaiden proteiinien, esimerkiksi insuliinin, tuottamiseen.

VTT:n kokoelmassa on tällä hetkellä 15 kasvilajia ja noin 30 kasvisolulinjaa. Leviä kokoelmassa on noin 20. Mikroleviä voidaan hyödyntää niiden korkean lipidipitoisuuden ansiosta eläinruoka- ja bioenergialähteenä. Niistä voidaan eristää myös uusia bioaktiivisia yhdisteitä.

Ennestään kokoelma sisältää yli 800 bakteerilajia 225 suvusta ja yli 600 sienilajia 255:stä hiiva- ja homesuvusta.

”Kokoelmamme laajenee jatkuvasti uusilla mikrobi- ja kasvisolukannoilla. Tavoitteemme on kehittää kryosäilytysmenetelmät mahdollisimman monelle kasvisolulinjalle”, kertoo johtava tutkija Erna Storgårds. Luotettavien ja toimivien kryosäilytysmenetelmien pystyttäminen on tärkeää, jotta soluviljelmät pysyvät muuttumattomina ja puhtaina.

Kaikkia kasvisolulinjoja ei vielä ole mahdollista pakastaa, joten niiden elinvoimaisuutta pidetään yllä VTT:n kasvibiotekniikan ja metabolomiikan asiantuntijoiden avulla.

Tiedot VTT:n kantakokoelman sisältämistä mikrobikannoista ja kasvisolulinjoista verkossa: http://culturecollection.vtt.fi.

Tiedot VTT:n kantakokoelman sisältämistä mikrobikannoista ja kasvisolulinjoista verkossa: http://culturecollection.vtt.fi.