Sign In

VTT:n kehittämä pikatesti paljastaa myrkyllisen sinilevän

18.6.2013

 

VTT on kehittänyt nopean ja edullisen testimenetelmän myrkyllisen sinilevän havaitsemiseen vesistöistä. Markkinoilta on tähän asti puuttunut nopea, edullinen ja kuluttajakäyttöön sopiva testi vedenlaadun varmistamiseen. 

VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteistyönä kehittämä sinilevätesti on kuin pienoiskokoinen laboratorio. Kuumemittarin kokoiseen laitteeseen johdetaan vesinäyte, jonka sisältämiin myrkyllisiin bakteerikantoihin laitteen sisältämät vasta-aineet reagoivat. Testi paljastaa muutamassa minuutissa, sisältääkö vesinäyte myrkyllistä sinilevää vai ei.

Uuden pikatestin avulla jokainen voi itse tutkia, onko esimerkiksi uimavedessä myrkyllistä sinilevää. Tällä hetkellä vesistöjen sinilevähavainnot perustuvat lähinnä silmämääräiseen arviointiin. Pelkkien näköhavaintojen perusteella ei voida kuitenkaan varmistua siitä, onko kyseinen sinilevä myrkyllistä vai ei. Levien myrkyllisyys on tähän asti voitu selvittää pääasiassa laboratorio-oloissa. Esimerkiksi järvien sinileväesiintymistä noin puolet on myrkyllisiä ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille. Uusi pikatesti selvittää nopeasti ja luotettavasti, onko vedessä oleva sinilevä myrkyllistä.

Sinilevät eli syanobakteerit viihtyvät etenkin ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Ne muodostavat vuosittain laajoja levälauttoja muun muassa Itämeren alueella. Vuosittaisten leväkukintojen määrään vaikuttaa mm. kesän sää ja vesistön ravinnepitoisuudet. Ensimmäiset sinilevälautat alkavat muodostua meriveden pintalämpötilan ollessa 15 astetta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan sinileväkukintojen huippu Suomen merialueella ajoittunee tänä kesänä heinäkuun lopulle ja elokuun alkuun. Sinileväkukintojen todennäköisyys on arvioitu tänä kesänä jonkin verran viime vuotta pienemmäksi.

Myrkyllisen sinilevän paljastava pikatesti on parhaillaan kaupallistamisvaiheessa. Testi voi olla kauppojen hyllyillä noin 2-3 vuoden kuluttua.

Kuva: sinilevätesti