Sign In

VTT:n kehittämät biomassan toimitusketjut vauhdittavat bioenergian käyttöä Vietnamissa

23.1.2014

 

VTT kehitti biomassojen kuljetuksen ja käytön tehokkuutta Vietnamin Mekongin jokisuistolla Ulkoministeriön rahoittamassa Energia ja ympäristö -ohjelmassa. Lastaus- ja purkutyön koneellistaminen vähentää kuljetuskustannuksia 15 %:lla. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi

Vietnamilla on huomattavat biomassavarat, joiden toimitusketjuja ja voimalaitostoimintaa kehittämällä voidaan lisätä biopolttoaineen hyödyntämistä.

VTT:n tehtävänä Vietnamissa oli kehittää tehokkaita ja luotettavia biomassojen toimitusketjuja useaa raaka-ainetta hyödyntäville CHP-voimalaitoksille ja teollisille kattiloille. Projektin alussa VTT suunnitteli viisi vaihtoehtoista toimintatapaa, joista valittiin kolme kokeiltavaksi ja arvioitavaksi Mekong-jokisuistolla.

Biomassan lastaus ja purku on perinteisesti tehty Vietnamissa ihmisvoimin. Projektissa tehostettiin biomassojen laiva- ja maantiekuljetuksia sekä kehitettiin lastaus- ja purkausmenetelmien koneellistamista. Projektissa kehitettiin myös raaka-aineen laatua, saatavuutta, varastointia ja pelletointia. Tavoitteena oli erityisesti edistää usean polttoaineen samanaikaista käyttöä, jotta maatalouspohjaisen raaka-aineen ympärivuotinen saatavuus voidaan varmistaa.

Aiempaa suurempien veneiden (25 tonnia) ja biomassalastin purkamiseen käytettävien pneumaattisten purkulaitteiden käyttö vähensi kuljetuskustannuksia 15 %:lla. Biomassalastin purku laivasta pneumaattisilla laitteilla on 73 % halvempaa kuin perinteinen manuaalinen purkutyö.

Lisäksi selvitettiin myös, voidaanko biomassapelleteillä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi. Sokeriruo’on puristesivutuotteesta valmistettujen pellettien tuotantokustannukset osoittautuivat halvimmiksi: 372 VND/kWh (13 €/MWh). Esimerkiksi höyryntuotannossa sokeriruo’on puristesivutuotteesta valmistettujen pellettien käyttö polttoaineena on noin 40 % edullisempaa kuin perinteinen polttopuun käyttö.

Mekongjoen alueella sijaitsevassa sokeritehtaassa tehtiin sokeriruo’on puristesivutuotteella ja riisin kuoren seoksella polttokokeet CHP-kattilassa. Seospolttoaineen valmistus ja koepoltto onnistui hyvin. Kokeilu lisää sokeritehtaan kattilalaitoksen käytön ympärivuotiseksi sähkön tuotannossa, sillä kesäaikaan sokeritehdas on suljettu.

Vietnamin tyypillisiä biomassamateriaaleja ovat riisin, sokeriruo’on, puun, kahvin ja kookoksen viljelyn korjuujätteet ja elintarvikejalostuksen sivutuotteet. Suuri osa on mahdollista hyödyntää biopolttoaineena. Kiinteiden biomassojen kokonaistuotantopotentiaali vuonna 2010 oli 104,4 milj. tonnia (374 TWh). Tästä maatalouden sivutuotteiden osuus oli 70 % ja polttopuun osuus 30 %.

Suurimmat esteet biomassaa hyödyntävien voimalaitosinvestointien kasvulle ovat sähkön halpa hinta ja luotettavien biomassan toimitusketjujen puute.

Projekti (Development and demonstration of multi-fuel supply chains for power plants and industrial boilers in Vietnam) toteutettiin VTT:n ja Hanoissa toimivan Institute of Energyn yhteistyönä.

Julkaisu verkossa: /Documents/2014_T134.pdf

MEDIAMATERIAALI

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3 Biomassan lastaus ja purku on perinteisesti tehty Vietnamissa ihmisvoimin.

Kuvat: Arvo Leinonen

Ota yhteyttä