Sign In

VTT:n koordinoima NFC-projekti voitti kultaa ITEA-kilpailussa

13.1.2009

 
Projektin tuloksena on syntynyt jo 22 kaupallista tuotetta

ITEAn kultainen Achievement Award 2009 myönnettiin SmartTouch-projektille. ITEAn (Information Technology for European Advancement)lautakunta arvosti erityisesti projektissa luodun alustan ja konseptien yksinkertaista ja vuorovaikutteista käyttäjäkeskeisyyttä, jotka perustuvat NFC (near field communication)-teknologiaan. Se on RFID:hen pohjautuva lyhyen kantaman langaton teknologia, jonka etuja ovat helppous, turvallisuus ja edullisuus.

SmartTouch-projektissa suunniteltiin ja testattiin NFC:hen pohjautuva palvelualusta sekä kehitettiin liiketoimitakonsepteja. Maksamisen ja liputuksen palveluiden demonstroinnin lisäksi projektissa pilotoitiin NFC:n avulla kulunvalvonnan, ajankohtaisviihteen ja ajanvietteen palveluja. SmartTouchin tuloksena Euroopan kilpailukyky on tältä osin parantunut Japaniin ja USA:han verrattuna.

Projektiin osallistuneet kumppanit tuottivat projektin aikana kaikkiaan 23 pilottia ja 44 teknistä demonstraatiota, joiden tavoitteena oli tunnistaa käytännön sovellukset ja saavuttaa parempi ymmärrys käyttäjäkokemuksesta. Projektin suurimmat läpimurrot liittyivät NFC:n käytön mahdollistavaan teknologiaan.

Projektin tuloksia on jo hyödynnetty menestyksellisesti. Projektissa mukana olleet yritykset ovat jo kehittäneet 22 tuotetta. Vuoden 2008 loppuun mennessä oli olemassa 15 patenttia ja tiedossa oli yksi projektin pohjalta syntynyt spin-off.

SmartTouchissa oli mukana 22 organisaatiota kahdeksasta Euroopan maasta. Kolmivuotisen (2006-2008)projektin budjetti oli 30 Me ja sen laajuus oli 215 henkilötyövuotta.