Sign In

VTT:n menetelmä helpottaa varhaisen Alzheimerin taudin todentamista

4.12.2012

 
Puolet potilaista voisi saada diagnoosin vuotta nykyistä aiemmin

Taudin nykyistä varhaisempi diagnoosi voi helpottua VTT:n kehittämän, potilaan mittaustietoihin ja suuriin tietokantoihin perustuvan PredictAD-ohjelmistotyökalun avulla. Tällä hetkellä diagnoosin saaminen Euroopassa kestää keskimäärin 20 kuukautta. VTT on osoittanut, että uutta menetelmää hyödyntäen jopa puolet potilaista voisi saada diagnoosin noin vuotta aiemmin.

VTT on tutkinut, voisivatko muistiongelmista kärsivät potilaat saada diagnoosin mahdollisesta Alzheimerin taudista nykyistä varhaisemmin mittaustietojen valossa. Mittaustietojen käsittelyyn on käytetty VTT:n kliinisen päätöksenteon tukeen kehitettyä PredictAD-järjestelmää. Tulokset on julkaistu Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä marraskuussa 2012.

VTT on kehittänyt yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Kööpenhaminan yliopistollisen sairaalan (Rigshospitalet) lääkäreiden kanssa uudenlaisen lähestymistavan potilaan tilan luotettavaan ja objektiiviseen määrittämiseen. Järjestelmä vertailee potilaan mittaustietoja suurissa tietokannoissa oleviin muiden potilaiden mittaustietoihin ja antaa tulokseksi potilaan tilaa ilmaisevan mittaluvun ja graafisen esityksen. Nykyaikaisissa sairaaloissa on valtavat tietovarastot, joita voitaisiin hyödyntää diagnosoinnissa systemaattisen matemaattisen mallinnuksen avulla. Onnistunut varhainen diagnosointi yhdistettynä uusiin hoitomuotoihin voi vähentää potilaan kärsimyksiä ja viivyttää sairaalahoidon tarvetta.

VTT:n kehittämää päätöksenteon tukimenetelmää sekä VTT:n ja Imperial College Londonin (ICL) kuvankäsittelymenetelmiä on tutkittu hyödyntämällä Yhdysvalloissa koottua ADNI-aineistoa. Aineistosta tutkittiin 288 muistiongelmista kärsivää henkilöä, joista 140:lla todettiin Alzheimerin tauti keskimäärin 21 kuukautta alkumittausten jälkeen.

Tutkimus osoitti, että puolet potilaista olisi voinut saada diagnoosin Alzheimerin taudista noin vuotta nykyistä aiemmin. Tauti voitiin ennustaa kliinistä diagnoosia vastaavalla tarkkuudella. Näin ollen taudin etenemistä hidastavat hoidot voitaisiin aloittaa nykyistä aiemmin.

Taudin varhainen ennustaminen on tärkeää myös lääketutkimusten kannalta. Jos lääketesteihin saadaan mukaan potilaita, joilla tauti on vielä varhaisessa vaiheessa, voidaan olettaa hoidolla olevan paremmat vaikutusmahdollisuudet.

Menetelmää testataan lähivuosina useilla muistiklinikoilla Euroopassa. VTT:n tavoitteena on laajentaa menetelmä kattamaan Alzheimerin taudin lisäksi useita muita dementiaa aiheuttavia sairauksia.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus kattaen arviolta 60–80 % tapauksista. Arviolta 35,6 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsi dementiasta vuonna 2010. Ennusteiden mukaan dementiapotilaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 65,7 miljoonaan. Vuonna 2010 dementian kuluiksi arvioitiin 600 miljardia US-dollaria. Kuluista 70 % syntyi Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kulut vastaavat tällä hetkellä yhtä prosenttia maailman kansantuotteesta. (Alzheimer’s Disease International, 2010) http://www.alz.co.uk/research/world-report

USA:n kuolinsyytilastojen mukaan Alzheimerin tauti on maan kuudenneksi yleisin kuolinsyy ja ainoa yleisesti kuolemaan johtava tauti, jonka kuolleisuus on edelleen nousussa. http://www.alz.org/alzheimers_disease_facts_and_figures.asp#quickfacts

Tieteellinen artikkeli: Artikkeli julkaistu: Journal of Alzheimer’s Disease 32:4.

Mattila J, Soininen H, Koikkalainen J, Rueckert D, Wolz R, Waldemar G, Lötjönen J; for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Optimizing the diagnosis of early Alzheimer's disease in mild cognitive impairment subjects. J Alzheimers Dis. 2012;32(4):969-79. doi: 10.3233/JAD-2012-120934. http://iospress.metapress.com/content/81h2t67710622437/?p=1a783f40934d41b1b0ebfe2ce284ed01&pi=2

Ota yhteyttä