Sign In

VTT:n menetelmä helpottamaan vaikean sydänlihassairauden varhaista toteamista

13.1.2009

 

Sydämen vasemman kammion laajenemista aiheuttava ja vajaatoimintaan johtava sydänlihassairaus, dilatoiva kardiomyopatia, on usein suvuittain esiintyvä vakava tauti. Sairauden diagnosointi sydämen ultraäänitutkimuksella on vaikeata erityisesti taudin alkuvaiheessa, jolloin sydämessä on vain vähäisiä alkavia muutoksia. VTT:n kehittämän, toistaiseksi tutkimuskäytössä olevan sydämen magneettikuvaukseen perustuvan menetelmän avulla lääkäri voi todeta sairauteen liittyviä muutoksia sydämessä jo varhaisessa vaiheessa.

Dilatoivassa kardiomyopatiassa sydän laajenee ja vasemman kammion pumppaustehon heikkeneminen johtaa sydämen vajaatoimintaan. Tautia voidaan epäillä muun muassa oireiden ja keuhkoröntgenkuvassa näkyvän suurentuneen sydänvarjon perusteella. Diagnoosi varmistetaan tavallisesti sydämen ultraäänitutkimuksella. Taudin alkuvaiheessa sydämen vähäisiä muutoksia on vaikeata todeta ultraäänitutkimuksella, sillä niiden erottaminen normaalista vaihtelusta on haastavaa jopa kokeneelle kardiologille.

VTT:n yhteishankkeessa kehittämässä menetelmässä hyödynnetään tietokannoissa olevaa tietoa sydänlihaksen variaatioista, jotka on mitattu magneettitutkimuksella eri kuvaussuunnista. Potilaan sydämestä otettua magneettikuvaa verrataan tietokannoissa terveiden sydänten normaaliin vaihteluun sekä terveiden ja sairaiden sydänten väliseen tautiin liittyvään vaihteluun. Tämä vastaa kokeneen lääkärin tietämystä sydämen magneettikuvien ulkoasusta ja niiden poikkeamista. VTT:n kehittämän menetelmän avulla diagnoosin kannalta oleellinen tieto on helposti kaikkien lääkäreiden käytettävissä riippumatta kokemuksesta sydänkuvien tulkinnassa.

Magneettikuvausta käyttämällä on löydetty mitta-arvoja, joilla pystytään diagnosoimaan tautiin sairastuneet jo hyvin aikaisessa taudin vaiheessa. Menetelmässä on keskeistä uuden visualisointitekniikan kehittäminen, jolla on mahdollista esittää suuresta mittajoukosta oleellinen tieto helposti ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi tutkimuksessa on kehitetty taudin vakavuutta kuvaava tauti-indeksi, joka tarjoaa yksinkertaisen keinon esimerkiksi taudin tai hoidon seurantaan.

Kehitettyjä menetelmiä sovelletaan aluksi tutkimuskäytössä eri tautien aiheuttamien muutosten ja taudin mekanismien tutkimiseen ja analysointiin. Myöhemmin tavoitteena on saada menetelmä kliiniseen käyttöön lääkärien avuksi diagnoosin teossa. Tutkimusta jatketaan edelleen soveltamalla menetelmiä muiden sydän- ja aivosairauksien tutkimisessa. Analyysimenetelmään tullaan lisäämään kuvantamistiedon lisäksi myös muun muassa verinäytteistä saatavaa tietoa solujen aineenvaihdunnasta eli metaboliasta.

Tietoa dilatoivasta kardiomyopatiasta

Sydänlihasta laajentava kardiomyopatia on vakava sydänsairaus ja jopa kolmasosassa tapauksista se esiintyy suvuittain. Tämän vuoksi suositellaan, että tautiin sairastuneen potilaan oireettomatkin ensimmäisen asteen sukulaiset tutkittaisiin mahdollisen alkavan sairauden toteamiseksi. Seurannan ja hoidon järjestämiseksi on tärkeää tunnistaa mahdollisimman luotettavasti ne oireettomatkin henkilöt, jotka ovat myöhemmin sairastumisvaarassa. Joissakin tapauksissa sairastumisriskissä olevat henkilöt voidaan tunnistaa DNA-tutkimuksella.

Sairastunutta sydänlihasta ei pystytä parantamaan, mutta oireita voidaan huomattavasti lievittää sydämen vajaatoiminnan lääkehoidolla. Sairauden esiintyvyys aikuisväestössä on noin 36,5/100 000, lapsilla se on huomattavasti harvinaisempi. Laajentava kardiomyopatia on tärkein sydämensiirron syy maassamme ja johtaa työikäisessä väestössä merkittävään sairastavuuteen ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneita olivat VTT, HUS, KYS ja Kuopion yliopisto.

Ota yhteyttä