Sign In

VTT:n Owela-sovelluksen avulla yritykset voivat kehittää palveluitaan yhdessä kuluttajien kanssa

17.6.2013

 

VTT on kehittänyt jo vuosia verkkopohjaisen yhteissuunnittelun työkaluja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen kuluttajien ja yritysten välillä. Uudet menetelmät antavat kuluttajille enemmän vaikutusvaltaa ja yrityksille ainutlaatuisen keskusteluyhteyden suoraan palveluidensa käyttäjien kanssa. VTT:n tutkija Pirjo Friedrichin väitöstyön osana kehitettiin käyttäjälähtöisen innovoinnin sovellus Owela. Sen avulla yritykset voivat reaaliajassa seurata palveluidensa käyttäjien kokemuksia ja käyttää tätä tietoa suoraan hyväksi näiden palveluiden kehittämisessä.

Sosiaalisen median avulla on jo pitkään voitu ottaa käyttäjiä mukaan yritysten suunnittelu- ja innovaatioprosesseihin. Käytännössä yhteistyö on ollut ongelmallista muun muassa työkalujen puuttumisen ja käyttäjien motivoinnin osalta. Monipuolinen Owela-sovellus koostuu blogipohjaisesta keskustelualustasta, käyttöpäiväkirjoista, reaaliaikaisesta verkkokeskustelusta, verkkokyselyistä ja gallupeista, joita voidaan käyttää joustavasti erilaisissa innovaatio- ja suunnittelutarkoituksissa.

Owela tukee erityisesti yhteissuunnittelua, jossa yrityksen edustajat ja käyttäjät todella keskustelevat yhdessä verkon välityksellä. Jatkuvan keskusteluyhteyden ansiosta yritys saa asiakkailta nopeallakin varoitusajalla palautetta ja ideoita omien tuotteittensa ja palvelujensa kehittämiseen.

Owelassa on toteutettu yhteensä jo yli 100 yhteiskehittämishanketta, ja asiakasyritysten palaute on ollut positiivista. Owela-projekteissa on toteutettu esimerkiksi tutkimuksia, joissa käyttäjät saavat jonkin sähköisen palvelun kokeilujakson ajaksi käyttöönsä. Sen aikana käyttäjät raportoivat Owelassa kokemuksiaan palvelun käytöstä ja kertovat parannusehdotuksia sen jatkokehitykseen. ”Näin yrityksen edustajat voivat reaaliajassa seurata sitä, miten palvelu toimii oikeassa käytössä. He voivat reagoida nopeasti siihen, jos kokeilun edetessä tulee esiin yllätyksiä tai ongelmia,” Friedrich kertoo.

Kuluttajien osallistumisen motivaationa aito vaikutusvalta 

Sosiaalisen median kautta käyttäjät voivat helposti osallistua palvelujen kehittämiseen silloin, kun se heille sopii. Kun yritys menee avoimesti sosiaaliseen mediaan kehittämään palveluitaan yhdessä kuluttajien kanssa, kuluttajien antama panos on otettava vakavasti. Heille on annettava myös jonkin verran päätösvaltaa, jotta toiminta on heille motivoivaa.

Väitöstyön osana kehitettiin myös malli ketterään käyttäjälähtöiseen ohjelmistokehitykseen. ”Kun verkossa tapahtuva yhteissuunnittelu yhdistetään ketterään ohjelmistokehitykseen, käyttäjät voivat jatkuvasti seurata omien ideoiden etenemistä toimivaksi sovellukseksi. Motivaatio säilyy korkealla sekä käyttäjillä että kehittäjillä, jotka saavat jatkuvasti palautetta käyttäjiltä,” Friedrich kertoo.

Yritysten lisäksi Owelaa ovat hyödyntäneet kaupungit, kunnat ja ministeriöt, jotka ovat käyttäneet Owelaa kansalaisille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Eniten Owelassa on kehitetty digitaalisia palveluja. Yhteiskehittämisen aiheet ovat kuitenkin vaihdelleet kaupunkisuunnittelusta nanoteknologian hyödyntämiskohteisiin ja terveysvaikutteisista elintarvikkeista lasten turvallisuuteen. Tällä hetkellä on käynnissä muun muassa kouluruoan kehittämiseen ja ekologiseen rakentamiseen liittyviä verkkokeskusteluja.

--

Diplomi-insinööri Pirjo Friedrichin väitöskirja "Web-based co-design – Social media tools to enhance user-centred design and innovation processes” tarkastetaan 19.6.2013 kello 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa (T2-sali, Konemiehentie 2, Espoo).

Väitöskirja verkossa

Owelan nettisivu

Ota yhteyttä