Sign In

VTT:n painetun älyn tekniikalla erottuvuutta ja tuoteturvaominaisuuksia kuluttajapakkauksiin

18.1.2013

 

Iscent Oy on tuonut markkinoille VTT:llä kehitettyyn tekniikkaan perustuvan kustannustehokkaan menetelmän, jolla voidaan muokata pakkausmateriaalien pintarakenteita nano- ja mikrometritasolla. Iscentin ensimmäiset tuotteet ovat joustaville materiaaleille tehdyt valoa sirottavat, holografiset efektit. Tekniikan etuna on, ettei se vaadi metallointeja, laminointeja tai ylimääräisiä päällystekerroksia. Tekniikka soveltuu muovi-, paperi- ja kartonkimateriaaleille. Iscentin uusi leveä rullalta rullalle tuotantolinja mahdollistaa massatuotannon ja uudenlaisten tuotteiden lanseerauksen.

Iscent teki vuonna 2012 merkittävän investoinnin uuteen tuotantolinjaan, joka mahdollistaa räätälöityjen optisten efektien tuottamisen 1200 mm leveille ratamuotoisille materiaaleille. Painoteollisuudella ja pakkausten jatkojalostajilla on nyt mahdollisuus saada holografisia optisia efektejä kuluttajapakkauksiin ja painotuotteisiin, kuten kääreisiin, joustopakkauksiin ja tarroihin. Leveän radan tuotantolinja on kompakti ja tehokas, ja se on helppo integroida rullalta rullalle tuotantotekniikoihin. Markkinoilla olevien perinteisten holografiatuotteiden valmistuksessa käytetään usein kapeampia rataleveyksiä.

Oman tuotannon lisäksi Iscent tarjoaa tuotantolinjoja ja siihen liittyvää tekniikkaa. Laitteisto voidaan yhdistää helposti asiakkaan painokoneeseen tai jälkikäsittelylinjaan, tai hankkia se erikseen. Tuotantonopeus vastaa perinteisten painokoneiden nopeuksia. Räätälöidyt optiset efektit tuotetaan suoraan muovi-, paperi- tai kartonkimateriaalin pintaan esimerkiksi painatus- ja lakkausyksikköjen jälkeen tai jälkikäsittelylinjoilla. 

Iscent tähtää kansainvälisille markkinoille. Kahden vuoden kuluessa yhtiöltä on tulossa monia tuoteuutuuksia. Lisäksi yhtiö valmistelee useiden tuotantoyksiköiden myyntiä pakkausten jatkojalostajille ja painotaloille. Yhtiön markkina-alueita ovat Eurooppa, Venäjä, Japani ja USA. 

Sovelluksia itsepuhdistuvista pinnoista tuotesuojaukseen

Pintarakenteiden muokkaustekniikka tarjoaa ratkaisuja monille sovellusalueille. Tekniikan odotetaan kiinnostavan erityisesti kansainvälisten brändien omistajia, jotka etsivät uusia tapoja erottautua ja suojata tuotettaan. Tekniikka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi elintarvikepakkauksissa, koska pakkausmateriaaliin ei lisätä mitään. Muita käyttökohteita on vaikkapa mikrofluidistiikan, muovi-inserttien (IML) ja sisustuselementtien eri sovelluksissa. Tekniikalla voidaan tulevaisuudessa muokata pintaa mikro- ja nanometritasoilla mm. erilaisten tunto-, kitka-, koriste- ja itsepuhdistuvien ominaisuuksien saamiseksi kuluttajatuotteisiin.

Erilaiset efektit tuotetaan materiaalin pintaan ympäristöystävällisesti ilman metallointeja, UV-värejä tai laminointeja. Ympäristön huomioiminen tuotteen valmistuksessa on näinä päivinä tärkeä ominaisuus kuluttajille ja materiaalivalmistajille.

Kehitetty tekniikka on hyvä esimerkki VTT:n tutkimuksen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksen ja kaupallistamisen vahvasta yhteydestä.

Kuvat:

1) Iscentin uusi rullalta rullalle tuotantolinja.

2) Mikrofluidistinen käyntikortti. Kuumapuristettuja mikrofluidistisia kanavia, jotka on täytetty värillisellä nesteellä, voidaan käyttää myös koristeellisten elementtien luomiseen.

3) Kuumapuristettu valoa sirottava efekti on painettu kartongille.

Ota yhteyttä