Sign In

VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristö pk-yritysten hyödynnettäväksi

13.1.2009

 
Yhteistyön kautta edistetään pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti metsäsektorilla

VTT:n Jyväskylän paperinvalmistuksen tutkimusympäristöt mahdollistavat uusien ideoiden kehittämisen nykyistä nopeammin ja kustannustehokkaammin ja edistävät siten metsäteollisuuden kilpailukykyä. VTT:llä vuoden 2009 alussa käynnistyneessä hankkeessa kehitetään paperinvalmistuksen tutkimus- ja kehitysympäristöjä yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen tähtäimessä on myös innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen kansallisesti. Erityisesti metsäteollisuussektoriin liittyville pk-yrityksille tarjoutuu mahdollisuus parantaa liiketoimintojaan.

Hanke mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen VTT:n tutkimusympäristöissä tapahtuvaan paperinvalmistusprosessien kehitystyöhön yhdessä tutkimustahojen ja veturiyritysten kanssa. Toimintamalli mahdollistaa alkuvaiheessa olevien ideoiden teollisen potentiaalin todentamisen ja edelleen kehittämisen. Hankkeen kautta edistetään pk-yritysten liiketoimintaa ja alennetaan kehitystyön riskejä. Toiminnalla parannetaan Keski-Suomen kilpailukykyä ja vahvistetaan maakunnan innovaatio- ja osaamisrakenteita erityisesti metsäteollisuuden yrityksiä hyödyntävällä tavalla.

Hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa, ja parhaillaan siinä ollaan kartoittamassa mahdollisia pk-sektorin yhteistyökumppaneita sekä kehitetään VTT:n nykyisiä tutkimusvalmiuksia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,28 miljoonaa euroa, ja sitä rahoittavat teollisuuden lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy ja Jyväskylä Innovation Oy. EAKR-rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Hanke päättyy 30.6.2011.

Edellä kuvattua toimintamallia toteutettiin onnistuneesti vuonna 2008 TESTAA-projektissa VTT:n, Metso Paperin ja Uusiutuva metsäteollisuuden klusteriohjelman (osaamiskeskusohjelma) rahoittamana. TESTAA-projektiin osallistui viisi pk-yritystä Numerola Oy, Liqum Paper Oy, Viconsys Oy, Hoxville Oy ja Aboatox Oy.