Sign In

VTT:n spinno mittaa ensimmäisenä maailmassa asiakkaiden ostoaikeita kaupoissa

30.11.2016

VTT on kehittänyt ainutlaatuisen ratkaisun asiakkaiden ostoaikeiden mittaamiseen kaupoissa. Toteutus kunnioittaa asiakkaiden yksityisyyttä, sillä minkäänlaisia henkilötietoja ei kerätä. Ratkaisu pyritään kaupallistamaan kevään 2017 aikana.

"Tähän asti on ollut ainoastaan mahdollista laskea kauppaan tulevat asiakkaat sekä kerätä kassalta dataa myydyistä tuotteista", kertoo ratkaisua kaupallistavan, VTT:n spin-off -yritys Aikeet Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Johannes Peltola.

"Asiakkaiden käyttäytymistä sisääntulon ja uloskäynnin välillä ei ole aiemmin pystytty tarkasti seuraamaan. Olemassa olevien teknologioiden avulla on voitu mitata ihmisvirtoja, mutta tarkka ostoaikeiden tunnistaminen on toistaiseksi ollut mahdotonta", Peltola jatkaa.

Aikeet Oy:n ratkaisu käyttää hyvin tarkkaa kuvantamisteknologiaa pohjautuen syvyyskameroihin, jotka muodostavat 3D-näkymän ympäristöstä. Analytiikan avulla saadaan tarkkaa tietoa ihmisten käyttäytymisestä, mitä jalostamalla ja myyntidataan yhdistämällä saadaan selville asiakkaiden ostoaikeet. Tietoa hyödyntämällä voidaan parantaa kaupan operatiivista toimintaa ja lisätä tuotemerkkien kiinnostavuutta.

Asiakasseurantaratkaisua on testattu useissa piloteissa kaupoissa, kauppakeskuksissa, messuilla ja julkisissa tiloissa seuraten yli 10 miljoonaa henkilöä.

Aikeet Oy esittelee ensimmäisen kerran julkisesti teknologiaratkaisuaan Slush-tapahtumassa Helsingissä. Ratkaisulle on haettu patenttisuoja.

Aikeet Oy on neljän VTT-tutkijan ja Pivot5 Oy:n perustama. Tavoitteena on aloittaa ratkaisun kaupalliset toimitukset 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Lisätietoja:
www.aikeet.com