Sign In

VTT:n tiedote liittyen eduskunnan oikeusasiamiehen 15.12.2011 antamaan päätökseen VTT:n tutkijoiden sananvapautta koskevassa asiassa

15.12.2011

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa VTT:n tutkijoiden sananvapautta koskevassa asiassa ja todennut VTT:n loukanneen kahden tutkijansa sananvapautta.

Lausunnonantoasia on tärkeä ja periaatteellinen. Siihen on liittynyt paljon tulkinnanvaraisuutta ja VTT on tyytyväinen, että asiassa on nyt saatu oikeusasiamiehen linjaus. Päätös on perusteellisesti käsitelty ja antaa VTT:lle hyvät lähtökohdat täsmentää omaa ohjeistustaan.

Asia selvitetään päätöksen ja siinä annettujen linjausten pohjalta.

VTT on nimennyt työryhmän, jossa yhdessä henkilöstön kanssa tarkennetaan ohjeistusta nyt saadun oikeusasiamiehen päätöksen linjausten mukaisesti.

VTT pahoittelee omalta osaltaan tapahtunutta, selvittää asian tutkijoiden kanssa ja antaa pyydetyn selvityksen oikeusasiamiehelle mahdollisimman pian.