Sign In

VTT:n tietopalvelupäällikkö Kirsi Tuomiselle Vuoden Tietojohtaja 2010 -tunnustus

23.6.2010

VTT:n tietopalvelupäällikkö Kirsi Tuominen palkittiin Vuoden Tietojohtaja 2010 -tunnustuksella ansioistaan kansainvälisen tietoalan vaikuttajana sekä tietojohtajuuden edelläkävijänä. Tunnustus luovutettiin ICSTI- ja Tietopäivät-konferenssien yhteydessä 10.6. Helsingissä.

Tuominen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA. Hän on lisäksi suorittanut jatko-opintoja Teknillisessä korkeakoulussa ja Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. Tuominen on työskennellyt mm. Suomen suurlähetystössä Lontoossa, Teknos-Maalit Oy:ssä, Tekesin tehtävissä Helsingissä ja Bostonissa sekä Keksintösäätiön EU-edustajana Brysselissä. VTT:n Tietoratkaisujen vetäjänä Tuominen on toiminut vuodesta 2003.

- VTT:n Tietoratkaisujen tavoitteena on kehittää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta – osuvuutta, nopeutta ja vaikuttavuutta. Globaalissa kilpailussa menestyy se, joka pystyy omaksumaan tietoa ja luomaan uutta tietoa sekä uusia näkökulmia muita tehokkaammin ja nopeammin. VTT:n Tietoratkaisuilla on vahvaa osaamista kansainvälisen tieteellis-teknisen, patentti- ja markkinatiedon jalostamisesta ja analysoinnista, Tuominen sanoo.

VTT:n Tietoratkaisut on mukana vaikuttamassa VTT:n sisäisen tiedon hyödyntämiseen ja osaamisen globaaliin näkyvyyteen julkaisupalveluin sekä julkaisu- ja tutkimustietokannoin. VTT:n lisäksi Tietoratkaisujen asiakkaina ovat teknologiaintensiiviset yritykset ja julkinen sektori.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori korostaa tiedon strategista merkitystä VTT:lle. – Oleellista on hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja rakentaa sen pohjalta uutta tietoa ja ratkaisuja. Näin luodaan todellista kilpailukykyä niin VTT:lle että asiakkaillemme. Kyky hallita ja hyödyntää tietoa on innovaatioiden ja menestyksen lähtökohta. VTT on onnistuneesti omaksunut jatkuvan kansainvälisen tiedonhankinnan- ja vaihdon osaksi toimintaansa, Leppävuori kertoo.

– Saamani tunnustus kuuluu koko VTT:lle, jossa tieto on aina nähty strategisena investointina ja Tietoratkaisujen henkilöstölle, joka monipuolisella osaamisellaan, asiakaslähtöisyydellään ja innostuksellaan on kehittämässä VTT:stä tiedon hyödyntämisen edelläkävijää, kiittää Tuominen kollegojaan.

ICSTI-konferenssi kokoaa vuosittain yhteen suuren joukon tietojohtamisen kärkinimiä ja päättäjiä tieteellisistä organisaatioista ja yrityksistä ympäri maailmaa. VTT isännöi Tietoasiantuntijat ry:n kanssa 10.–11.6.2010 ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettyä konferenssia. Konferenssin teemana oli tänä vuonna ”From Information to Innovation”, jolla korostettiin tiedon merkitystä tieteellisen, teknisen ja liiketaloudellisen kehityksen ajurina. Tietopäivät 2010 järjestettiin ICSTI-konferenssin yhteydessä.

VTT:n Tietoratkaisut referenssejä: http://www.vtt.fi/service/inf/examples_results1.jsp ja http://www.vtt.fi/service/inf/examples_results_2.jsp

ICSTI (International Council for Scientific and Technical Information) www.icsti.org konferenssin kotisivut: www.vtt.fi/icsti2010

Tietoasiantuntijat ry on tietotyön yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka kokoaa yhteen tiedon tuottajat, tiedon välittäjät ja uuden tiedon luojat. Se toimii yksilöjäsentensä ammatillisen uudistumisen ja verkostoitumisen edistämiseksi sekä yhteisöjäsentensä tietoammattien ja toimialan kehittämiseksi. www.tietoasiantuntijat.fi

 

Ota yhteyttä