Sign In

VTT:n, Turun yliopiston ja Heidelbergin yliopiston tutkijat löysivät uutta tietoa syöpäsolujen leviämisestä

13.1.2009

 
Liikkumistavan tunteminen avaa uusia mahdollisuuksia lääkekehitykselle

VTT:n ja Turun yliopiston yhteinen tutkimusryhmä on professori Johanna Ivaskan johdolla löytänyt keuhkosyövistä mekanismin, jota syöpäsolu käyttää levitessään elimistöön etäpesäkkeinä. Tutkimus on julkaistu Science Signaling -lehdessä 30.6.2009. Lisäksi yhteistyössä Heidelbergin yliopiston kanssa on löytynyt tekijä, joka säätelee useiden eri syöpien leviämistä.

Molemmat löydökset antavat uutta tietoa siitä, miten syöpäsolujen tappava kyky ”ottaa jalat alleen” syntyy ja syöpä pääsee leviämään alkuperäisestä kasvaimesta muualle elimistöön.

Syövän tekee tappavaksi sen kyky levitä elimistöön ja muodostaa etäpesäkkeitä. Aiemmin on ajateltu, että syöpäsolut irrottautuvat ja kulkeutuvat muihin kudoksiin, kun ne ovat menettäneet tekijät, joilla ne sitoutuvat kasvaimen muihin soluihin.

Väitöskirjatutkija Saara Tuomen videot liikkuvista keuhkosyöpäsoluista paljastivat tutkimusryhmälle, että syöpäsolut liikkuvat aiemmin tuntemattomalla tavalla. Tutkimusryhmä osoitti, että syöpäsolu pystyy muuntautumaan niin, että aiemmin solua paikalla pitänyt tekijä alkaakin avustaa solun tarttumisreseptoreja. Tämä ominaisuus antaa syöpäsolulle kyvyn lähteä liikkumaan elimistössä. Tutkimusryhmä löysi viitteitä siitä, että etäpesäkkeisiin kuolleilla keuhkosyöpäpotilailla on ollut syöpäkasvaimessa soluja, jotka ovat lähteneet liikkeelle juuri tätä aiemmin tuntematonta mekanismia käyttäen.

Löydös avaa uusia mahdollisuuksia lääkekehitykselle, koska liikkumismekanismi ei ole elintärkeä normaaleille soluille. Tutkimustulokset on julkaistu solubiologian alan Science Signaling -lehdessä 30.6.2009. Science Signaling on arvostetun Science-lehden tytärlehti.

Yhteistyössä Heidelbergin yliopiston tutkijoiden kanssa professori Johanna Ivaskan tutkimusryhmä on löytänyt tekijän, joka säätelee syöpäsolun tarttumisreseptorien ilmentymistä useissa syöpätyypeissä. Tämä uusi proteiini on nimetty SCAI:ksi. Nimi tarkoittaa syövän leviämisen estäjää. Tutkimus osoittaa, että monet syövät onnistuvat hankkiutumaan eroon tästä estävästä tekijästä. Seurauksena on, että syöpä lisää tarttumisreseptorien määrää solujen pinnalla ja lähtee leviämään tehokkaasti. Estävän tekijän häviäminen saa siis aikaan syövän leviämisen. Tutkimustulokset on julkaistu toukokuussa 2009 tieteellisessä Nature Cell Biology –julkaisussa.

Yhdessä nämä löydökset lisäävät tietoa syövän leviämisestä ja saattavat vaikuttaa syöpätutkimusten suuntaamiseen tulevaisuudessa.

Kuva: Syöpäsolu ottaa jalat alleen ja irrottautuu muusta kasvaimesta (Korkea resoluutio)

Video: Videossa näkyy liikkuvia keuhkosyöpäsoluja soluviljelymaljalla. Vastaavan liikkumisen ajatellaan olevan edellytys syövän leviämiselle myös ihmisen elimistössä. VTT:n ja Turun yliopiston tutkimusryhmä on löytänyt mekanismin, joka säätelee näiden solujen kykyä liikkua videon esittämällä tavalla. Löydösten perusteella syöpäsoluja voidaan käsitellä nyt niin, että niiden liikkuminen estyy.(Video on .mov-formaatissa ja vaatii esim. QuickTime-ohjelman)

Julkaisut:

Tuomi, S., Mai, A., Nevo, J., Öhman, T.J., Gahmberg, C.G., Parker, P.J. and Ivaska, J. (2009) PKCe regulation of an a5 integrin-ZO-1 complex controls lamellae formation in migrating cancer cells. Sci. Signal. 2, ra32 (2009).

Brandt DT, Baarlink C, Kitzing TM, Kremmer E, Ivaska J, Nollau P, Grosse R. (2009) SCAI acts as a suppressor of cancer cell invasion through the transcriptional control of b1-integrin.Nat Cell Biol.2009 May; 11(5): 557-68.

Ota yhteyttä