Sign In

VTT:n tutkimusjohtaja Matti Kokkala selvittämään rakennetun ympäristön tutkimustoimintaa

13.1.2009

 

Asuntoministeri Jan Vapaavuori kutsui tekniikan tohtori Matti Kokkalan selvityshenkilön tehtävään. Kokkalan tehtävä on selvittää rakennetun ympäristön tutkimustoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvitystehtävä perustuu ympäristöministeriön ja VTT:n välillä 27.5.2009 tehtyyn sopimukseen.

Kokkalan tehtävänä on 30.11.2009 mennessä laatia yhteenveto maankäytön suunnitteluun, asumiseen ja rakentamiseen liittyvästä tutkimustoiminnasta sekä arvioida tutkimustoiminnan vaikuttavuutta ja sellaisia tutkimustarpeita, joita ei nykyään kateta riittävästi. Tämän lisäksi selvityshenkilö arvioi mahdollisia lisärahoitustarpeita tai nykyisen rahoituksen uudelleen suuntaamista sekä tekee ehdotuksia tutkimustoiminnan sisällön, rahoituksen ja organisoinnin mahdollisesta uudelleen järjestelystä.

Ympäristöministeriön tiedote 28.5.2009

Ota yhteyttä