Sign In

VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen valittiin Suomen ilmastopaneeliin

22.1.2016

Suomen ilmastopaneeli jatkaa työtään uudella kokoonpanolla ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelun tukena. Valtioneuvosto nimitti tänään nelivuotiskaudeksi 15-henkisen paneelin, jonka puheenjohtajana toimii ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistolta. Paneelissa on mukana myös VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen. Ensimmäistä kertaa paneeli asetettiin joulukuussa 2011.

Miimu Airaksinen peräänkuuluttaa rakennusten energiakysymyksissä kokonaiskuvaa yksityiskohtien sijaan. Energiatehokas rakennus on monen asian summa. Se vaatii toteuttamista, ylläpitämistä ja huoltamista. Pelkkä suunnittelu ei riitä, muistuttaa Airaksinen.

Airaksinen tuntee sekä suomalaisen että eurooppalaisen rakennusalan haasteet ja vahvuudet. Hän tutkii rakennetun ympäristön ekotehokkuutta VTT:llä ja hahmottelee rakennusalan tulevaisuuden painopisteitä eurooppalaisessa European Construction Technology Platformissa.

Ilmastopaneeli asetettiin nyt 1.6.2015 voimaantulleen ilmastolain perusteella. Lain mukaisesti paneeli toimii ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tukena. Paneeli muun muassa laatii tieteellisiä koosteita ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten. Ilmastopaneelilta on myös pyydettävä lausunnot ilmastolain mukaisista suunnitelmista. Kuluvalla hallituskaudella ilmastopaneeli lausuu myös keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, jonka on määrä valmistua keväällä 2017.

Ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi se voi oman harkintansa mukaan tehdä muitakin toimia, jotka parantavat ilmastonmuutosta koskevaa tietopohjaa.

Ilmastopaneelissa on laajaa sekä luonnontieteellistä että yhteiskunnallista osaamista, jotta laissa määriteltyjen tehtävien edellyttämä asiantuntemus voidaan varmistaa. Paneelin kokoonpano vaihtuu kausittain: tällä kaudella uutena aloittaa kahdeksan jäsentä. Mukana on huippuasiantuntijoita muun muassa energiapolitiikan, ympäristöterveyden ja arjen ilmastopolitiikan eri saroilta. Paneelin keskeisinä ohjenuorina on monitieteinen työote sekä tehtyjen selvitysten hyödynnettävyys ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa.

Paneelin kokoonpano

Lue lisää ilmastopaneelista ja Miimu Airaksisen tehtävästä
 

Muokattu ympäristöministeriön ja
Ilmastopaneelin tiedotteista  21.1.2016 

Ota yhteyttä