Sign In

VTT:n vetämälle kansainväliselle ICT-hankkeelle hopeinen ITEA-palkinto

24.11.2011

Koneiden väliseen kommunikaatioon perustuva Internet tulee – uudet tuotteet ja palvelut markkinoille nopeammin ja edullisemmin

ITEA on antanut tunnustuksen VTT:n vetämälle kansainväliselle Usenet-projektille, jossa kehitetty horisontaalinen ratkaisumalli vauhdittaa kaikkialle leviävän, koneiden väliseen kommunikaatioon perustuvan M2M-internetin tuloa. Näin uudet tuotteet ja palvelut saadaan markkinoille nykyistä nopeammin ja edullisemmin.

Nyt päättyneessä ITEA2:n Usenet-hankkeessa kehitetty horisontaalinen ratkaisumalli edesauttaa M2M (Machine-To-Machine) -sovellusten toimimista heterogeenisissa langallisissa ja langattomissa verkkoympäristöissä. Ratkaisun ansiosta uusien M2M-palvelujen luominen nopeutuu. Samoin kustannukset pienenevät, ja kuluttajat saavat uusia, nykyistä helppokäyttöisempiä tuotteita ja palveluja yhä nopeammin.

Perinteisissä vertikaalisissa M2M-ratkaisuissa asiakas on usein jäänyt riippuvaiseksi yhden toimijan ratkaisusta, joka ei ole yleensä ollut yhteensopiva muiden valmistajien ratkaisujen kanssa. Tämän vuoksi lukuisat bisnesmahdollisuudet ovat jääneet hyödyntämättä, ja M2M-ratkaisuista on muodostunut kalliita yhden toimijan ratkaisuja. Tekesin Ubicom-ohjelmaan kuuluvassa, kolmivuotisessa ITEA2:n Usenet-hankkeessa, kehitettiin konsepteja näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tuloksena syntyi horisontaalinen toimintamalli, jolla saavutetaan kustannus- ja ajoitushyötyjä tuotteitaan markkinoille tuoville yrityksille.

Avoin arkkitehtuuri vapauttaa M2M-markkinat

ITEA antaa palkitsemisperusteissaan tunnustuksen VTT:n vetämän Usenet-projektin merkittävälle haasteelle vapauttaa koneiden väliseen kommunikaatioon perustuvat M2M (machine-to-machine) - markkinat vertikaalisesta bisnessyndroomasta kehittämänsä avoimen, horisontaalisen arkkitehtuurin avulla.

”Projektin suuri innovaatio on M2M-Internet: M2M-palvelujen erottaminen M2M-infrastruktuurista radikaalisti kasvattaa potentiaalisten markkinoiden kokoa M2M:n eli koneiden välisen kommunikaation käyttöönotolle”, todetaan hopeisen ITEA Achievement Awardin perusteluissa.

Tuloksena syntynyt ratkaisu evaluoitiin laaja-alaisesti projektin partnereille tärkeillä sovelluksilla, ja he hyödyntävät tuloksia tällä hetkellä ainakin 13 eri tuotetapauksessa. Nämä liittyvät telematiikkaan, julkisiin liikennevälineisiin, teollisuusympäristöön, koti- ja rakennus- sekä kuluttajaympäristöihin, joita kaikkia demonstroitiin projektin aikana.

Esimerkkeinä mainittakoon Oumanin (www.ouman.fi) etäohjausjärjestelmän hyödyntäminen rakennusautomaatiossa sekä Rmonin (www.rmoni.com) langattomat sensorit ja ratkaisut autojenkuljetusrekan monitorointiin liittyen. Projekti on vaikuttanut myös olennaisesti spin-off -yrityksen (Geosparc) syntymiseen geografisiin informaatiojärjestelmiin liittyen sekä tuottanut mm. 55 kansainvälistä julkaisua.

Projekti on vaikuttanut olennaisesti myös olemalla edelläkävijä horisontaalisten M2M-järjestelmien alueella sekä toiminut aktiivisesti uudessa, eurooppalaisen standardisoimisjärjestö ETSI:n, M2M-standardointityöryhmän käynnistämisessä ja sen työssä. ETSI-standardoinnin käynnistymisen aikaisessa vaiheessa arvioidaan vaikuttavan positiivisesti koko Euroopan kilpailukyvyn parantumiseen M2M-markkinoilla maailmanlaajuisesti.

ITEA on Euroopan johtava ohjelma ohjelmisto-intensiivisille järjestelmille ja palveluille (www.itea2.org). Tällä hetkellä ohjelmassa toimii yli 140 projektia ja yli 1000 partneria 30 eri maasta.

Palkintosivut: http://www.itea2.org/cosummit2011_achievementaward