Sign In

VTT:n vetämässä kansainvälisessä ICT-hankkeessa etsitään ratkaisuja koneiden muodostamiin palveluverkkoihin

28.2.2012

Verkkoon liittyvien, koneiden väliseen kommunikaatioon kykenevien M2M-laitteiden määrä on nopeassa kasvussa. Tällaisten laitteiden yhdistäminen verkkoon ja palveluihin on haastavaa asiantuntijallekin ja kuluttajalle miltei mahdoton tehtävä. VTT koordinoi eurooppalaista ICT-hanketta, jossa keskitytään palveluihin, joita erilaisten elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelinten, sensoreiden, antureiden ja koneiden muodostamissa verkoissa voidaan tarjota.

Hankkeen tavoitteena on soveltaa autonomisia laskenta- ja kommunikaatioparadigmoja siten, että niiden avulla voidaan ratkaista monimutkaisuuden lisääntymisestä aiheutuvia ongelmia M2M (Machine-To-Machine) -verkoissa. Esimerkiksi laite- ja palvelutuotteiden toimintaan saattaminen monimutkaisessa ympäristössä on kuluttajalle hyvin haastavaa, ja tästä syystä tukitoiminnot tulevat yrityksille helposti kalliiksi.

ITEA2:n Autonomic Services in M2M networks (A2Nets)-projektin lähestymistapa on horisontaalinen. Sen mukaisesti pyritään kehittämään M2M-järjestelmien arkkitehtuureja ja standardeja siihen suuntaan, että kukin osajärjestelmä voisi sopia useisiin erilaisiin vertikaalisiin eli yksittäisen toimijan tai toimialan M2M-ratkaisuihin. Projektin tuloksia evaluoidaan telematiikkaan, energiaan ja hyvinvointiin liittyvissä koeympäristöissä.

A2Nets-projekti on 24 eurooppalaisen partnerin konsortion yhteishanke, jolle on myönnetty rahoitusta 23,5 miljoonaa euroa. Rahoittajana on mm. Tekes. Vuoden 2014 keväällä päättyvässä projektissa ovat VTT:n lisäksi Suomesta mukana Polar, Planray, Vibsolas, Tracker ja Meritie. Muut osapuolet ovat Ranskasta, Espanjasta ja Turkista.

ITEA on Euroopan johtava ohjelma ohjelmisto-intensiivisille järjestelmille ja palveluille (www.itea2.orgwww.itea2.org). Tällä hetkellä ohjelmassa toimii yli 140 projektia ja yli 1000 partneria 30 eri maasta.