Sign In

VTT:n ydinturvallisuustalo otettiin käyttöön

21.9.2016

Tutkimuskäyttöön tarkoitettu VTT:n uusi ydinturvallisuustalo vihittiin käyttöön Espoossa. Talossa yhdistyvät sekä kokeellinen työ että laskennallinen mallinnus.

Rakennuksen toimisto- ja laboratoriotilat ovat jo käytössä, muu toiminta käynnistyy vaiheittain. Tutkimuslaiteasennukset ovat vielä kesken. Täydessä käytössä talo on noin vuonna 2018. 

Ydinturvallisuustalon avulla varmistetaan VTT:n pitkän tähtäimen mahdollisuudet erityisesti alan kokeelliseen tutkimukseen ja rooli alan kansainvälisenä huipputoimijana. 

"Viranomaiset ja voimayhtiöt tarvitsevat alan tutkimusosaamista ja ajanmukaisia laitteistoja maan ydinvoimaloiden turvallisuuden arviointiin. Kotimaisen tarpeen lisäksi on tarkoitus vastata kansainväliseen kysyntään", sanoo tutkimusalueen päällikkö Satu Helynen.

Kokeellista tutkimusta edustavat rakennukseen sijoitettavat reaktorimateriaalien, radiokemian ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuustutkimus. 

Suurin osa tiloissa työskentelevistä asiantuntijoista tekee reaktoriturvallisuuden ja loppusijoituksen laskennallista mallinnusta. Tytäryhtiö VTT Expert Services Oy: tekee lisäksi ydinvoimalaitosten kokeellista suodatintutkimusta samassa kiinteistössä.

Rakennus on kooltaan 7 800 bruttoneliömetriä. Talon suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilö- ja ympäristöturvallisuuteen.

Mediamateriaali:

Kuva 1

Kuva 2

Kuvaajat: Juha Helosuo ja Reeta Nevalainen