Sign In

VTT:n yt-neuvottelut päätökseen

22.10.2014

 

Julkisen tutkimusrahoituksen aleneminen ja yritysten t&k-investointien lasku pakottaa tutkimuskeskuksen sopeuttamiseen ja henkilöstön vähentämiseen.

VTT:n yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen piirissä oli 2478 henkilöä. Lopputuloksena työntekijämäärä vähenee noin 335 henkilöllä. Henkilöstövähenemisten toteuttamisessa hyödynnetään eläköitymisiä irtisanomisten lisäksi. Myös määräaikaisten työsuhteiden päättyminen on laskettu mukaan kokonaismäärään. Irtisanottavien lukumäärä on näillä näkymin yhteensä n. 250 henkilöä. Eläkkeelle on jäämässä lähes 60 henkilöä ja määräaikaisuuksia päättymässä n. 25. Lopulliset luvut täsmentyvät lähiaikoina.

Lopputuloksella on maantieteellisesti merkittäviä vaikutuksia, sillä osalla tutkimuspaikkakunnista toiminta loppuu tai supistuu merkittävästi. Turussa, Lappeenrannassa, Kajaanissa ja Raahessa toimipiste lakkaa. Osalle henkilöstöä tarjotaan mahdollisuus saada työtä muulta VTT-paikkakunnalta. Myös etätyömahdollisuuksia hyödynnetään. 

VTT tukee irtisanottavia tarjoamalla heille työnhakuvalmennusta sekä kannustamalla yrittäjyyteen mm. VTT:n patenttien hyödyntämisen kautta.

Kotimaisten yritysasiakkuuksien t&k-tilaukset ovat alentuneet selvästi tänä vuonna ja merkittävästi jo aiempina vuosina. Yritysten markkinatilanne sekä kilpailu- ja kustannussyistä johtuvat painotukset näkyvät elinkeinoelämän t&k-tilauksissa. Myös VTT:n saama kansallinen julkinen t&k-rahoitus on laskenut tänä vuonna ja etenkin tulevina vuosina merkittävästi. Tämä on heijastunut VTT:n talouteen. Rahoitus- ja markkinatilanne pakottaa sopeuttamiseen sekä toiminnan volyymin että kustannusten suhteen.

VTT:n vuoden vaihteen yhtiöittämisellä ei ole vaikutusta nyt toteutettuihin yt-neuvotteluihin.

Ota yhteyttä